DS/EN 50566:2017

Produktstandard til påvisning af trådløse kommunikationsenheders overholdelse af basisrestriktionerne og eksponeringsgrænseværdierne for menneskers eksponering for elektromagnetiske felter i frekvensområdet fra 30 MHz til 6 GHz: håndholdte eller kropsbårne enheder nær menneskekroppen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

This product standard applies to wireless communication devices used at distances up to and including 200 mm from the human body, i.e. when held in the hand or in front of the face, mounted on the body, combined with other transmitting or non-transmitting devices or accessories (e.g. belt-clip, camera or Bluetooth add-on), or integrated into garments. The applicable frequency range is from 30 MHz to 6 GHz.
The objective of this standard is to demonstrate the compliance of such devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields.
For devices used next to the ear the applicable product standard is EN 50360:2017 [1].
For low power devices the applicable product standard is EN 50663:2017 [2].


Antal sider: 10

Udgivet: 2017-10-17

Godkendelsesdato: 2017-10-09

Internationale relationer : EN 50566:2017 IDT

ICS: 33.070.01 - Mobile tjenester. Generelt 17.240 - Måling af felter og stråling

Varenummer: M313154


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 106X

Dansk udvalg

DS/S-606