DS/EN 50575:2014/A1:2016

Stærkstrøms-, signal- og kommunikationskabler - Kabler til generel anvendelse inden for byggeri og anlæg med krav til reaktion ved brand


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer reaktion på kravene til brandegenskaber, prøvnings- og bedømmelsesmetoder for højspændings-, styrings- og kommunikationskabler brug til elforsyning og til styrings- og kommunikationsformål, som er beregnet til brug inden for bygge og anlæg.
Denne standard dækker kun ydeevnekrav til brandreaktion og frigivelse af farlige substancer.
NOTE 1 – Denne standard erstatter ikke de elektriske, mekaniske og miljæmæssige krav der er essentielle for at påvise overensstemmelse med andre gældende kabelstandarder/specifikationer.
Denne standard gælder:
- højspændingskabler – isolerede ledere og kabler til brug ved f. eks. elforsyning;
- kontrol- og kommunikationskabler – ledningsbundter, symmetriske kabler og coaxialkabler med metalliske ledere til brug i f. eks. telekommunikations-, datatransmissions-, radiofrekvens-, videokommunikations- samt signalerings- og styringsudstyr;
- optiske fiberkabler – til brug i f.eks. telekommunikations-, datatransmissions-, radiofrekvens-, videokommunikations- samt sinalerings- og styringsudstyr.
NOTE 2 – Andre ydeevnekarakteristika end dem dækket af denne standard kan være omfattet af bestemmelser i andre relevante direktiver f. eks. i Lavspændingsdirektivet.

Antal sider: 6

Udgivet: 2016-04-14

Godkendelsesdato: 2016-03-30

Internationale relationer : EN 50575:2014/A1:2016 IDT

ICS: 29.060.20 - Kabler 13.220.50 - Byggematerialers og -elementers modstandsevne over for brand

Varenummer: M302485


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 20

Dansk udvalg

DS/S-520