DS/EN 547-3 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Menneskekroppens mål - Del 3: Antropometriske data


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger aktuelle krav til menneskekroppens mål (antropometriske data), som kræves til EN 547-1 og EN 547-2 for at kunne beregne dimensioner for gennemgangs- og adgangsåbninger, der anvendes i forbindelse med maskiner. De antropometriske data stammer fra statiske mål af upåklædte mennesker og tager ikke højde for kropsbevægelser, beklædning, udstyr, maskiners betjeningsbetingelser eller omgivelser.


Antal sider: 16

Udgivet: 2010-02-19

Godkendelsesdato: 2008-10-14

Tilbagetrækningsdato: 2011-01-14

Internationale relationer: EN 547-3:1996+A1:2008 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed 13.180 - Ergonomi

Varenummer: M234292


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 122/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-182