DS/EN 574 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Tohåndsbetjeningsanordninger - Funktionsaspekter - Konstruktionsprincipper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard beskriver de egenskaber ved tohåndsbetjeningsanordninger, der er væsentlige for at opnå sikkerhed, og beskriver nogle kombinationer af funktionsegenskaber for tre typer. Standarden gælder ikke for anordninger, der er beregnet til at fungere som acceptanordninger, holdegreb med dødemandskontakt-funktion eller som specielle styreanordninger. Standarden indeholder krav til og vejledning i konstruktion og valg af tohåndsbetjeningsanordninger, herunder en vurdering af anordningerne, samt hvordan omgåelse forhindres og fejl undgås.

Erstatter:


Antal sider: 36

Udgivet: 2010-02-19

Godkendelsesdato: 2008-08-14

Tilbagetrækningsdato: 2011-01-14

Internationale relationer : EN 574:1996+A1:2008 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M232115


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114/WG 7

Dansk udvalg

DS/S-250