DS/EN 60204-11/AC:2010 ( Tilbagetrukket * )

Maskinsikkerhed - Elektrisk materiel på maskiner - Del 11: Bestemmelser for HV-maskinel for spændinger over 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. og som ikke overstiger 36 kV


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Antal sider: 3

Udgivet: 2014-12-19

Internationale relationer: EN 60204-11:2000/corrigendum Feb. 2010 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed 29.020 - Elektroteknik generelt

Varenummer: M290368

*Standarden kan benyttes til og med: 09-01-2022:00


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 44X

Dansk udvalg

DS/S-544