DS/EN 61310-1:2008

Maskinsikkerhed - Visning, mærkning og betjening - Del 1: Krav til synlige, hørbare og følbare signaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 32

Udgivet: 2008-03-29

Godkendelsesdato: 2008-02-28

Internationale relationer : EN 61310-1:2008 IDT IEC 61310-1:2007 ED2 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M212904


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 44X
  • IEC/TC 44

Dansk udvalg

DS/S-544