DS/EN 614-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed. Ergonomiske konstruktionsprincipper. Del 1: Terminologi og generelle konstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

Beskrivelse

Denne Europæiske Standard fastlægger de ergonomiske principper, som skal følges under konstruktionsprocessen af arbejdsudstyr, specielt af maskiner. Skønt principperne i denne europæiske standard vedrører udstyr for erhvervsmæssig brug, gælder de også for udstyr til privat brug. Den Europæiske Standard gælder for den gensidige påvirkning mellem operatøren og arbejdsudstyret ved installation, betjening, justering, vedligeholdelse, rengøring, reparation eller transport af udstyr.

Antal sider: 20

Udgivet: 1996-01-11

Godkendelsesdato: 1995-07-27

Tilbagetrækningsdato: 1999-02-05

Internationale relationer:

ICS: 01.040.13 - Miljøbeskyttelse og sundhed. Sikkerhed (ordliste) 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: 15537


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 122

Dansk udvalg

DS/S-182