DS/EN 614-1:2007 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Ergonomiske konstruktionsprincipper - Del 1: Terminologi og generelle principper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger de ergonomiske principper, der skal følges ved konstruktion af maskiner.
Denne europæiske standard omhandler samspillet mellem operatør og maskine, når udstyr opstilles, betjenes, indstilles, vedligeholdes, rengøres, demonteres, repareres eller transporteres, og den opstiller de principper, der skal følges, når der skal tages hensyn til operatørens sundhed, sikkerhed og velbefindende. Denne europæiske standard udstikker rammer, inden for hvilke rækken af mere specifikke ergonomistandarder og andre relaterede standarder, der vedrører maskinkonstruktion, bør anvendes.
De ergonomiske principper, der er indeholdt i denne europæiske standard, gælder alle områder af menneskets formåen og egenskaber, og har til formål at sikre sikkerhed, sundhed og velbefindende samt det samlede systems præstation. Det vil være nødvendigt at fortolke oplysningerne, således at de passer til den tilsigtede anvendelse.


Antal sider: 52

Udgivet: 2007-12-02

Godkendelsesdato: 2007-07-12

Tilbagetrækningsdato: 2010-02-12

Internationale relationer: EN 614-1:2006 IDT

ICS: 01.040.13 - Miljøbeskyttelse og sundhed. Sikkerhed (ordliste) 13.110 - Maskinsikkerhed 13.180 - Ergonomi

Varenummer: 52203


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 122/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-182