DS/EN 614-2 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Ergonomiske konstruktionsprincipper - Del 2: Interaktion mellem maskinkonstruktion og arbejdsopgaver


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard fastlægger ergonomiske principper og fremgangsmåder, som skal følges ved konstruktion af maskiner og operatørens arbejdsopgaver. Den omhandler specielt konstruktionsprincipper i sammenhæng med maskinkonstruktion, men principperne og metoderne kan også anvendes ved arbejdets udformning.


Antal sider: 36

Udgivet: 2010-02-12

Godkendelsesdato: 2008-10-14

Tilbagetrækningsdato: 2010-09-03

Internationale relationer: EN 614-2:2000+A1:2008 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed 13.180 - Ergonomi

Varenummer: M234291


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 122/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-182