DS/EN 61591/A11:2014 (Gældende til og med: 10-07-2023)

Emhætter og emfang til husholdningsbrug - Metoder til måling af ydeevne


Status:
Gældende til og med: 10-07-2023
Type:
Tillæg
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug

  • Kommissionens forordning (EU) nr. 66/2014 af 14. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard gælder for emhætter indeholdende en ventilator til recirkulering eller tvungen fjernelse af luften ovenover et komfur anbragt i et husholdningskøkken. Denne standard definerer hovedkarakteristikkerne for brugsegenskaberne for emhætter og specificerer metoderne til måling af disse karakteristikker, til information for brugere. Denne standard specificerer ikke påbudte værdier for karakteristikker for brugsegenskaber.

Antal sider: 8

Udgivet: 2014-02-13

Godkendelsesdato: 2014-02-04

ICS: 97.040.20 - Komfurer, arbejdsborde, ovne og lignende udstyr

Varenummer: M256078

*Standarden er gældende til og med:: 10-07-2023


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 59X

Dansk udvalg

DS/S-559