DS/EN 62304:2006

Software for medicinsk udstyr - Livscyklusprocesser for software


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

  • Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Under revision


Antal sider: 88

Udgivet: 2006-11-28

Godkendelsesdato: 2006-09-12

Internationale relationer : EN 62304:2006 IDT IEC 62304:2006 IDT

ICS: 11.040.01 - Medicinsk udstyr. Generelt 35.240.80 - Anvendelse af IT inden for sundhedssektoren

Varenummer: M212955


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 62
  • IEC/TC 62/SC 62A

Dansk udvalg

DS/S-562