DS/EN 71-1:2012 ( Tilbagetrukket )

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Erstattet af:

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til og prøvningsmetoder for legetøjs mekaniske og fysiske egenskaber.
Denne europæiske standard gælder for legetøj til børn, idet legetøj anses for at være ethvert produkt eller materiale, der – helt eller delvis – er udformet eller beregnet til, at børn under 14 år skal lege med det. Den gælder for nyt legetøj og tager hensyn til den forudsigelige og normale brugsperiode, samt at legetøjet anvendes efter hensigten eller på en forudsigelig måde, idet der tages højde for børns adfærd.
Den indeholder særlige krav til legetøj, der er beregnet for børn under 36 måneder, for børn under 18 måneder og for børn, der er for små til at sidde selv. I henhold til direktiv 2009/48/EF betyder "beregnet til": at en forælder eller en person, der fører opsyn med brugeren, på grund af legetøjets funktion, størrelse og særpræg med rimelighed skal kunne forvente, at det er beregnet til børn i den angivne aldersgruppe. I denne europæiske standard betragtes fx blødt, udstoppet legetøj med enkle karakteristika, der er beregnet til at holde eller kramme, derfor som værende beregnet for børn under 36 måneder.
NOTE – - Oplysninger vedrørende angivelse af alder for legetøj, og især hvilket legetøj der er beregnet for børn under 36 måneder, og hvilket legetøj der ikke er, kan findes i CEN-rapport CR 14379, the Consumer Product Safety Commission (CPSC) Age determination guidelines, CEN/CENELEC Guide 11 og Europa-Kommissionens vejledende dokumenter.
Denne europæiske standard indeholder også krav til emballage og mærkning.
Denne europæiske standard dækker ikke musikinstrumenter, sportsudstyr eller lignende produkter, men den omfatter legetøjsudgaven af disse produkter.
Denne europæiske standard gælder ikke for følgende legetøj:
 legepladsredskaber beregnet til offentlig brug
 spilleautomater med eller uden møntindkast beregnet til offentlig brug
 legetøjskøretøjer med forbrændingsmotor (se A.2)
 legetøjsdampmaskiner
 slynger og slangebøsser.
Genstande som et barn får til at flyve frit ved at udløse et gummibånd (fx flyvemaskiner og raketter) betragtes som slangebøsser (se 5. punkt ovenfor).
Denne europæiske standard dækker ikke elektriske sikkerhedsaspekter ved legetøj. Disse er omfattet af EN 62115.
I denne europæiske standard betragtes følgende produkter ikke som legetøj og er derfor ikke omfattet af standarden:
 pyntegenstande til fester og højtideligheder
 samlerobjekter, forudsat at produktet eller dets emballage er forsynet med en synlig og læselig angivelse af, at det er beregnet til samlere på 14 år og derover. Eksempler på denne kategori er:
 detaljerede og naturtro skalamodeller (se A.2)
 detaljerede skalamodeller i samlesæt
 dukker i folkedragter og dukker til pynt samt lignende genstande
 historiske tro kopier af legetøj
 tro kopier af skydevåben
 sportsudstyr, herunder rulleskøjter, inlinere og skateboards beregnet til børn med en vægt på mere end 20 kg
 cykler med en maksimal sadelhøjde over 435 mm målt som den lodrette afstand fra jorden til oversiden af sadlens overflade med sadlen anbragt vandret i højeste position
 løbehjul og andre transportmidler, der er konstrueret til sport, eller som er beregnet til befordring ad offentlig vej eller på offentlige stier
 elektrisk drevne køretøjer, der er beregnet til befordring ad offentlig vej, på offentlige stier eller på fortov langs offentlige veje og stier
 vandsportsudstyr brug på dybt vand og udstyr til svømmeundervisning af børn, som fx baderinge med integreret sæde og svømmeudstyr
 puslespil med mere end 500 brikker
 geværer og pistoler, der anvender trykluft, med undtagelse af vandgeværer og vandpistoler
 buer til bueskydning, der er over 120 cm lange
 fyrværkeri, herunder knaldhætter, der ikke specifikt er beregnet til legetøj
 produkter og spil, hvor der anvendes spidst kasteskyts, som fx dartspil med metalspidser
 funktionelt udviklende legetøj, som fx elektriske ovne, strygejern eller andre funktionelle produkter som defineret i 2009/48/EF, der skal tilsluttes en nominel spænding på mere end 24 V, og som udelukkende sælges med henblik på at blive anvendt i pædagogisk øjemed under opsyn af en voksen
 produkter, der er beregnet til anvendelse i pædagogisk øjemed på skoler og i andre pædagogiske sammenhænge under opsyn af en voksen lærer, fx videnskabeligt udstyr
 elektronisk udstyr, fx personlige computere og spilkonsoller, der anvendes til at få adgang til interaktivt software og tilhørende periferiudstyr, såfremt det elektroniske udstyr eller det tilhørende periferiudstyr ikke er specielt konstrueret og målrettet til børn og ikke i sig selv har en legeværdi, som det fx er tilfældet med særligt udformede personlige computere, tastaturer, joysticks eller rat
 interaktivt software, der er beregnet til fritid og underholdning, fx computerspil og lagringsmedier hertil, som fx cd'er
 narresutter
 belysningsarmaturer, som virker tiltrækkende på børn
 elektriske transformatorer til legetøj
 modetilbehør til børn, der ikke er beregnet til anvendelse i forbindelse med leg (se A.2)
 personligt beskyttelsesudstyr, herunder flydemidler, som fx svømmevinger og baderinge med integreret sæde (se A.23) svømmebriller, solbriller og anden øjenbeskyttelse samt cykel- og skateboardhjelme (se A.19).


Antal sider: 260

Udgivet: 2012-09-08

Godkendelsesdato: 2012-04-16

Tilbagetrækningsdato: 2014-09-30

Internationale relationer: EN 71-1:2011 IDT

ICS: 97.200.50 - Legetøj

Varenummer: M263239


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 52/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-167