DS/EN 71-3:2013+A3:2018 ( Tilbagetrukket )

Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 3: Migration af særlige stoffer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav og prøvningsmetoder for migration af aluminium, antimon, arsen, barium, bor, cadmium, chrom (III), chrom (VI), kobolt, kobber, bly, mangan, kviksølv, nikkel, selen, strontium, tin, organisk tin og zink fra legetøjsmaterialer og fra dele af legetøj.
Emballagen anses ikke for at være en del af legetøjet, medmindre den er tillagt legeværdi.
NOTE 1 – Se Europa-Kommissionens vejledning nr. 12 [2] om anvendelsen af direktivet for sikkerhedskrav til legetøj – emballage.
Standarden indeholder krav til migration af visse elementer fra følgende kategorier af legetøjsmaterialer:
- Kategori I: tørt, skørt, pulveragtigt eller bøjeligt materiale;
- Kategori II: flydende eller klæbrigt materiale;
- Kategori III: afskrabede materialer.
Kravene i denne standard gælder ikke for legetøj eller dele af legetøj, der på grund af deres tilgængelighed, funktion, størrelse eller vægt, klart udelukker alle former for fare som følge af sutning, slikning eller slugning eller langvarig hudkontakt når legetøjet eller dele af legetøjet anvendes som tilsigtet, eller på en forventet måde, under hensyntagen til børns adfærd.
NOTE 2 – Ved anvendelsen af denne standard, for følgende legetøj og dele af legetøj, anses sandsynligheden for at sutte, slikke eller slige legetøj som betydelige (se H.2 og H.3):
- Alt legetøj beregnet til at blive puttet i munden eller mod munden, kosmetisk legetøj og skriveredskaber kategoriseret som legetøj, kan anses for at blive suttet på, slikket på eller slugt;
- Alle de tilgængelige dele og komponenter i legetøj beregnet til børn op til 6 år kan anses for at komme i kontakt med munden. Sandsynligheden for at dele af legetøj til ældre børn kommer i kontakt med munden er i de fleste tilfælde ikke anset for at være væsentlig (se H.2).


Antal sider: 54

Udgivet: 2018-06-21

Godkendelsesdato: 2018-06-18

Tilbagetrækningsdato: 2019-11-01

Internationale relationer : EN 71-3:2013+A3:2018 IDT

ICS: 97.200.50 - Legetøj

Varenummer: M325593


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 52
  • CEN/TC 52/WG 5

Dansk udvalg

DS/S-167