DS/EN 81-73:2005

Tilbagetrukket
Standard
Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for person- og godselevatorer - Del 73: Elevatorers adfærd ved brand
Antal sider
20
Pris
kr. 325,00
Ophævelsesdato
2016-03-04
Erstattet af:
Sprog
en
CE-mærket
harmoniseret
Standarden kan bestilles ved kontakt til Forlag og Kundecenter på telefon +45 39 96 61 31 eller mail dssalg@ds.dk
Denne standard specificerer særlige foranstaltninger og sikkerhedsregler til sikring af elevatorers adfærd ved brand i en bygning på basis af signal(er) fra brandalarmsystemet til elevatorkontrolsystemet. Den gælder for nye person- og godselevatorer.
Varenummer:
48908
Godkendelsesdato:
2005-06-13
S-udvalg:
  • DS/S-191
Internationale relationer:
  • EN 81-73:2005 IDT
International komite:
  • CEN/TC 10
Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer

Harmoniserede standarder: