DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Hvad handler EN ISO 12100 om? 

Standarden beskriver detaljeret strategien for risikovurdering og risikonedsættelse på maskiner. 
Det primære formål med denne internationale standard er at give konstruktører nogle overordnede rammer og retningslinjer vedrørende beslutninger under konstruktion af maskiner, der sætter konstruktørerne i stand til at konstruere maskiner, som er sikre, når de bruges efter deres hensigt. 

Standarden indeholder også en strategi, der kan anvendes ved udviklingen af standarder, og som vil være en hjælp ved udarbejdelsen af konsekvente og relevante type B- og type C-standarder.

Begrebet maskinsikkerhed dækker en maskines evne til at udføre den eller de beregnede funktioner i maskinens levetid, efter at risikoen er blevet nedsat tilstrækkeligt.

Denne internationale standard er en type A-standard (grundlæggende sikkerhedsstandarder), der indeholder grundlæggende begreber, principper for konstruktion og generelle forhold, der kan gælde for alle maskiner.

 

Hvem henvender standarden sig til? 

Standarden er rettet mod dem, der arbejder med konstruktion, specifikationer og design af maskiner.
Fx maskiningeniører, konstruktører og fabrikanter. 

 

Hvorfor skal du bruge denne standard? 

DS/EN ISO 12100:2011 giver dig værktøjer til at designe og udvikle sikre maskiner, der forbliver egnet til formål gennem hele sin livscyklus. Denne ramme hjælper dig med at identificere og eliminere farer i forskellige faser i maskinens livscyklus og undgå ulykker.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering? 

Dette dokument erstatter EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007.

Denne 2. udgave ophæver og erstatter ISO 12100-1:2003, ISO 12100-1:2003/Amd. 1:2009, ISO 12100-2:2003, ISO 12100-2:2003/Amd. 1:2009 og ISO 14121-1:2007, idet den udgør en konsolideret standard uden tekniske ændringer. Dokumentation (fx risikovurdering, type C-standarder), der er baseret på disse erstattede dokumenter, behøver ikke opdatering eller revision.


Beskrivelse

Denne internationale standard specificerer den grundlæggende terminologi, principper og en metodik til at opnå sikkerhed i maskiners konstruktion. Standarden specificerer principper for risikovurdering og risikonedsættelse med henblik på at hjælpe konstruktører til at nå dette mål. Disse principper tager udgangspunkt i viden om og erfaringer med konstruktion, anvendelse, uventede hændelser, ulykker og risici, der er forbundet med maskiner. Der beskrives procedurer til at identificere farekilder og estimere og bedømme risici i de relevante faser af maskinens levetid samt til at eliminere farekilder eller tilvejebringe tilstrækkelig risikonedsættelse. Der gives vejledning i dokumentation og verifikation af risikovurderings- og risikonedsættelsesprocessen.
Det er derudover hensigten med denne internationale standard, at den skal anvendes som grundlag for udarbejdelse af type B- eller type C-sikkerhedsstandarder.
Standarden omhandler ikke risiko for og/eller skade på husdyr, ejendom eller miljø.
NOTE 1 – - Anneks B indeholder i hver sin tabel eksempler på farekilder, farlige situationer og farlige hændelser med henblik på at forklare disse begreber og hjælpe konstruktøren i processen med at identificere farekilder.
NOTE 2 – - Den praktiske anvendelse af et antal metoder for hver af risikovurderingens stadier er beskrevet i ISO/TR 14121-2.


Antal sider: 176

Udgivet: 2012-04-20

Godkendelsesdato: 2011-09-12

Internationale relationer : EN ISO 12100:2010 IDT ISO 12100:2010 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M255391


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114/WG 1
  • ISO/TC 199/WG 5

Dansk udvalg

DS/S-250

Indgår i

Guides og vejledninger