DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne internationale standard specificerer den grundlæggende terminologi, principper og en metodik til at opnå sikkerhed i maskiners konstruktion. Standarden specificerer principper for risikovurdering og risikonedsættelse med henblik på at hjælpe konstruktører til at nå dette mål. Disse principper tager udgangspunkt i viden om og erfaringer med konstruktion, anvendelse, uventede hændelser, ulykker og risici, der er forbundet med maskiner. Der beskrives procedurer til at identificere farekilder og estimere og bedømme risici i de relevante faser af maskinens levetid samt til at eliminere farekilder eller tilvejebringe tilstrækkelig risikonedsættelse. Der gives vejledning i dokumentation og verifikation af risikovurderings- og risikonedsættelsesprocessen.
Det er derudover hensigten med denne internationale standard, at den skal anvendes som grundlag for udarbejdelse af type B- eller type C-sikkerhedsstandarder.
Standarden omhandler ikke risiko for og/eller skade på husdyr, ejendom eller miljø.
NOTE 1 – - Anneks B indeholder i hver sin tabel eksempler på farekilder, farlige situationer og farlige hændelser med henblik på at forklare disse begreber og hjælpe konstruktøren i processen med at identificere farekilder.
NOTE 2 – - Den praktiske anvendelse af et antal metoder for hver af risikovurderingens stadier er beskrevet i ISO/TR 14121-2.


Antal sider: 176

Udgivet: 2012-04-20

Godkendelsesdato: 2011-09-12

Internationale relationer: EN ISO 12100:2010 IDT ISO 12100:2010 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M255391Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114/WG 1
  • ISO/TC 199/WG 5

Dansk udvalg

DS/S-250