DS/EN ISO 50001:2011

Gældende
Standard
Energiledelsessystemer - Krav og vejledning
Antal sider
64
Udgivelsesdato
2011-12-17
Indgår i:
Sprog
da;en
kr. 742,00
DS/EN ISO 50001 afløser DS/EN 16001 og virksomheder som er certificeret efter DS/EN 16001 skal fremover efterleve kravene i den nye DS/EN ISO 50001.
Denne internationale standard fastlægger krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af et energiledelsessystem, der har til formål at sætte en virksomhed i stand til at følge en systematisk tilgang til at opnå løbende forbedring af energipræstationen, herunder energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug.
Denne internationale standard fastlægger krav til energiudnyttelse og energiforbrug, herunder måling, dokumentation og rapportering, praksis ved konstruktion og anskaffelse af udstyr, systemer, processer og personale, der bidrager til energipræstationen.
Denne internationale standard gælder for alle forhold, der påvirker energipræstationen, og som virksomheden kan overvåge og påvirke. Denne internationale standard foreskriver ikke specifikke kriterier for energipræstationen.
Denne internationale standard er udformet således, at den kan anvendes alene, men den kan koordineres med eller integreres i andre ledelsessystemer.
Denne internationale standard kan benyttes af enhver virksomhed, der ønsker at sikre, at den overholder den erklærede energipolitik, og ønsker at vise dette over for andre enten ved hjælp af en egenvurdering og egenerklæring om overensstemmelse eller ved at lade energiledelsessystemet certificere af en ekstern part.
Denne internationale standard indeholder også informativ vejledning i anneks A om anvendelse af standarden.
Varenummer:
M257641
Godkendelsesdato:
2011-11-09
S-udvalg:
  • DS/S-432
Internationale relationer:
  • EN ISO 50001:2011 IDT
  • ISO 50001:2011 IDT
International komite:
  • CENCLC/JWG 3
  • ISO/TC 242