DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument fastlægger de generelle krav til laboratoriers kompetence, upartiskhed og vedvarende drift.
Dette dokument kan anvendes af alle organisationer, der udfører laboratorieaktiviteter uanset personalets antal.
Laboratoriers kunder, myndigheder, organisationer og ordninger, der benytter peer-assessment, akkrediteringssorganer samt andre anvender dette dokument til at bekræfte eller anerkende laboratoriers kompetence.


Antal sider: 42

Udgivet: 2017-12-21

Godkendelsesdato: 2017-12-18

Internationale relationer : EN ISO/IEC 17025:2017 IDT ISO/IEC 17025:2017 IDT

ICS: 03.120.20 - Produkt- og virksomhedscertificering. Overensstemmelsesvurde

Varenummer: M311998


Udvalg og komiteer

Komite

  • CENCLC/JTC 1
  • ISO/CASCO

Dansk udvalg

DS/S-335

Indgår i