DS-håndbog 116.3.2:2011

DS-håndbog 116.3.2:2011)

Funktionssikre maskiner. Sikkerhedsrelaterede styresystemer. Validering - Hvad er meningen?


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 895,00

Beskrivelse

Denne bog henvender sig til alle, der beskæftiger sig med at bygge maskiner. Den er også uundværlig for dem, der vedligeholder og modificerer maskiner.
Bogen handler om validering af det sikkerhedsrelaterede styresystem i forhold til det nye maskindirektiv 2006/42/EF. Sikkerhedsrelaterede styresystemer kan ikke betragtes alene, men skal indgå i en helhed. Derfor når bogen vidt omkring.
”Validering – Hvad er meningen?” koncentrerer sig især om kapitel 2 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 (ABEK 612) og bilag I i maskindirektivet – i særdeleshed om det grundlæggende afsnit 1 til 1.7. Bogen indeholder bl.a. et spørgeskema beregnet til validering af maskindirektivets krav, et skema som vil være en hjælp til at afgøre, om du opfylder direktivet. Spørgeskemaet leveres også som pdf-fil sammen med håndbogen.
Bogen er skrevet af elinstallatør Per Juul (f. 1951), som i mange år har deltaget i standardiseringsarbejdet. Per Juul har tidligere skrevet DS-hæfte 27, DS/EN 60204-1:2006
- Hvad er meningen? Og DS-håndbog 116.3.1, Funktionssikre maskiner – Hvad er meningen?, der i lighed med denne bog er et personligt bidrag til forståelse af standarders kompleksitet.
Hvis du har købt denne håndbog i papirformat, kan du få skemaet i pdf-format ved at sende en e-mail med angivelse af dit ordrenummer til dssalg@ds.dk.

Antal sider: 238

Udgivet: 2011-05-13

Godkendelsesdato: 2011-05-13

Internationale relationer :

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M243309


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH