DS-hæfte 45:2014

DS-hæfte 45:2014)

Jordledninger og udligningsforbindelser – Hvad er meningen?


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 395,00

Beskrivelse

Når to eller flere stykker elektrisk udstyr (herunder maskiner) anbringes inden for rækkevidde af hinanden, eller rækkevidde af andre elektrisk ledende konstruktioner, udgør de en risiko for operatører og andre udsatte personer. Elektriske svigt kan i værste tilfælde føre til dødsfald eller brand. Dette hæfte hjælper med korrekt udførelse af jording og udligningsforbindelser på maskiner, og vha. illustrationer gennemgår hæftet de mest typiske fejl der laves ved installation af jordledninger og udligningsforbindelser af elektriske komponenter.

Hæftet er skrevet af elinstallatør Per Juul (f. 1951), der i mange år har deltaget i standardiseringsarbejde. Tidligere har han skrevet flere publikationer for Dansk Standard, om bl.a. DS/EN 60204-1, anvendelse af frekvensomformere, functional safety, valdering og systematisk risikovurdering.

Antal sider: 64

Udgivet: 2014-11-04

Godkendelsesdato: 2014-10-29

Internationale relationer :

ICS: 29.020 - Elektroteknik generelt 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M289948


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH