DS/INF 168:2008 ( Tilbagetrukket )

Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

Beskrivelse

Fra 1. januar 2009 indføres de europæiske konstruktionsnormer, Eurocodes og de velkendte danske konstruktionsnormer trækkes tilbage, herunder også DS 420 Norm for konstruktioner af letbetonelementer.
Eurocodes systemet giver ikke mulighed for at designe letbeton konstruktioner af porebeton (gasbetonelementer) eller af letbeton med lette tilslag og åben struktur (letklinkerbetonelementer).
Dette betyder at DS/EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur og DS/EN 12602, Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton er udstyret med designannekser der er opbygget i lighed med Eurocodes.
Der er udarbejdet nationale annekser til disse 2 standarder der i lighed med de nationale annekser til Eurocodes gør standarderne operationelle i det danske byggeri, med samme sikkerhedsniveau som hidtil.
Derudover er der udarbejdet 2 vejledninger, DS/INF 168 og DS/INF 169, der indeholder velkendt vejledningsstof fra DS 420 der vil være med til at lette den daglige projektering og udførelse.

Antal sider: 16

Udgivet: 2008-10-30

Godkendelsesdato: 2008-08-22

Tilbagetrækningsdato: 2012-03-09

Internationale relationer:

ICS: 91.080.40 - Betonkonstruktioner

Varenummer: M232289


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-282