DS/INF 1990:2013 ( Tilbagetrukket )

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

Beskrivelse

Serien af standarder i Eurocode-systemet blev primo 2009 obligatorisk for dokumentation af bærende bygningskonstruktioner i Danmark. Hermed indførtes i Eurocode 0 begrebet ’konsekvensklasser’ som værktøj til at ”…tage hensyn til konsekvenserne af svigt eller funktionsfejl af konstruktionen…” (DS/EN 1990:2007). Begrebet konsekvensklasse afløste ved denne lejlighed begrebet ’sikkerhedsklasse’ fra det tidligere normsystem.

Begreberne ’sikkerhedsklasse’ og ’konsekvensklasse’ har erfaringsmæssigt været håndteret med nogen usikkerhed både ved byggesagsbehandling og projektering. Denne DS/INF beskriver og definerer i flere detaljer, hvorledes indplacering af konstruktioner i konsekvensklasser bør foretages. Derved opnås en for-ventningsafstemning mellem myndigheder, bygherrer og projekterende, ligesom unødige byggeomkostnin-ger og for lav sikkerhed kan undgås.

I sagens natur kan de anførte grænseværdier og eksempler ikke dække alle tænkelige bygningsformer, -konstruktioner og -anvendelser. Hvor man derfor ikke kan finde hjælp i denne DS/INF er man henvist til en ’ingeniørmæssig vurdering’.


Antal sider: 16

Udgivet: 2013-05-16

Godkendelsesdato: 2013-05-15

Tilbagetrækningsdato: 2018-07-19

Internationale relationer :

ICS: 91.070.10 - Eurocode 0 og 1 Last og sikkerhed 91.080.01 - Bygningskonstruktioner. Generelt

Varenummer: M273478


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-1990