DS/INSTA 810:2011

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

Beskrivelse

Denne standard opstiller krav og anbefalinger for udbud af rengøringsopgaver og rengøringsrelaterede serviceopgaver i den offentlige sektor. Standarden kan også anvendes i den private sektor. Den udstikker rammerne og udgør et referencesystem for udbud af rengøringsopgaver.
Standarden indeholder bl.a. følgende krav og anbefalinger, der bør tages hensyn til ved udbud:
Anmodning om deltagelse i udbud, Udbudsprocedure og betingelser, System til vurdering af tilbud, Leverancens omfang, Krav til leverandøren, Tekniske krav, Kontrakmæssige aspekter, Retningslinjer for vurdering, herunder specifikation af kriterier.

Antal sider: 24

Udgivet: 2011-11-25

Godkendelsesdato: 2011-08-08

Varenummer: M250559


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-841