DS/ISO 26000:2010

Vejledning i samfundsmæssigt ansvar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 780,00

Hvad er ISO 26000?

Der foregår en masse CSR-arbejde i danske virksomheder. Det er dog ikke altid virksomhederne selv er bevidste om den CSR-indsats, de rent faktisk gør. Derfor får virksomhederne ikke brugt arbejdet strategisk i forhold til forretningsudvikling og får heller ikke formidlet indsatsen til omverdenen.

Den internationale standard, ISO 26000, kan ses som en opskrift, der bl.a. giver virksomhederne struktur og værktøjer til arbejdet med at kortlægge igangværende og potentielle CSR-aktiviteter. Desuden er standarden med til at sikre, at virksomhederne kommer hele vejen rundt om CSR, får prioriteret indsatsen og opsat mål og handlingsplaner.

Den internationalt anerkendte standard ISO 26000 og den danske DS 49001 for samfundsmæssigt ansvar giver dig og din organisation et systematisk grundlag for at arbejde med samfundsansvar. I kommer hele vejen rundt om:

- Ledelse
- Menneskerettigheder
- Arbejdsforhold
- Miljøforhold
- God forretningsskik
- Forbrugerforhold
- Lokal samfundsudvikling og -involvering.

Den danske DS 49001 giver i øvrigt virksomheder mulighed for at blive certificeret i deres CSR-arbejde.

 

Hvad får I ud af ISO 26000?

Fordelen ved ISO 26000 er, at den kan tilpasses virksomhedens behov og kan anvendes forskelligt, alt efter hvor langt virksomheden er i sit CSR-arbejde. Standarden kan fx bruges til at få gennemført en væsentlighedsanalyse eller til at identificere og prioritere interessenter. Den kan bruges som en rettesnor for virksomhedens strategiudvikling, målsætning og handlingsplaner indenfor CSR. Værdien ligger i, at virksomhedens CSR-arbejde typisk går fra at bære præg af ad hoc-aktiviteter til at få et strategisk afsæt i virksomheden og synliggøre, hvor CSR-indsatsen bidrager mest til forretningen.

Standarden kan hjælpe jer med at få:

* Fokus på risici og muligheder
* Stærkere omdømme
* Styrkede relationer til interessenter
* Styr på alle led af jeres værdikæde fra underleverandører til kunder
* Forbedret evnen til at rekruttere, motivere og fastholde medarbejdere
* Besparelser via øget produktivitet og ressourceeffektivitet.


Beskrivelse

Denne internationale standard giver vejledning til alle typer organisationer uanset størrelse eller fysisk placering om;
- koncepter, termer og definitioner i relation til SR
- baggrund, trends og karakteristika ved SR
- principper og eksempler på praktisk anvendelse af SR
- Kerneemner og underemner i relation til SR
- Integration, implementering og promovering af en samfundsmæssigt ansvarlig ageren gennem hele organisationen og gennem dennes politikker og praktikker i forhold til sin værdikæde
- Identifikation og involvering af interessenter og
- Kommunikation omkring sine aktioner og resultater i relation til SR aktiviteter.

Formålet med denne standard er at hjælpe organisationer til at bidrage til en bæredygtig udvikling. Standarden opfordrer organisationer til at påtage sig aktiviteter, der gå længere end de lovgivningsmæssige krav, idet man anerkender at overholdelse af loven er en fundamental pligt for alle og en vigtig del af det samfundsmæssige ansvar.

Denne standard har til formål at fremme en fælles forståelse af samfundsmæssigt ansvar/SR.
Den komplementerer andre SR værktøjer og initiativer og skal ikke træde i stedet for disse.

Antal sider: 124

Udgivet: 2010-11-02

Godkendelsesdato: 2010-11-01

Internationale relationer : ISO 26000:2010 IDT

ICS: 03.100.01 - Virksomhedsorganisation og virksomhedsledelse. Generelt

Varenummer: M243011


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TMB/SR

Indgår i

Guides og vejledninger

  • DS-håndbog 175:2013
    CSR - godt begyndt. Guide til implementering af CSR for små og mellemstore virksomheder