DS/ISO/TS 22002-1:2010 ( Tilbagetrukket )

Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed - Del 1: Fødevareproduktion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

Beskrivelse

Denne tekniske specifikation beskriver krav til fastlæggelse, implementering og vedligehold af basisprogrammer (PRP) til brug ved kontrol af fødevaresikkerhedsrisikofaktorer.
Denne tekniske specifikation kan benyttes af alle organisationer og virksomheder, uanset størrelse og kompleksitet, som er en del af produktionssiden af fødevarekæden, og som ønsker at implementere basisprogrammer så de lever op til kravene i ISO 22000:2005, kapitel 7.
Denne tekniske specifikation er ikke udarbejdet til, eller velegnet til brug for andre dele af fødevarekæden.
Fødevareproduktion er meget forskelligartet af natur, og ikke alle krav i denne tekniske specifikation vil være relevante for en individuel virksomhed eller proces.
Hvor det vælges at se bort fra beskrevne krav, eller alternative tiltag implementeres, skal dette begrundes og dokumenteres i form af en risikofaktor analyse,som beskrevet i ISO 22000:2005, afsnit 7.4. Sådanne ændringer må ikke påvirke organisationens mulighed for at leve op til kravene.
Denne tekniske specifikation beskriver detaljerede krav, der specifikt bør overvejes i henhold til ISO 22000:2005, afsnit 7.2.3:
a) konstruktion og layout af bygninger og tilhørende installationer
b) layout af lokaliteter, herunder af arbejdsområder og medarbejderfacilliteter
c) forsyning af luft, vand, energi og tilsvarende
d) understøttende servicefunktioner, herunder bortskaffelse af affald og spildevand
e) udstyrs egnethed og tilgængelighed for rengøring, vedligeholdelse og forebyggende vedligeholdelse
f) styring af indkøbte materialer (fx råvarer, ingredienser, kemikalier og emballage), forsyningsleverancer (fx vand , luft, damp og is), bortskaffelser (fx affald og spildevand) og håndtering af produkter (fx opbevaring og transport)
g) foranstaltninger til forebyggelse af krydskontaminering
h) rengøring og desinfektion
i) skadedyrsforebyggelse og -bekæmpelse
j) personlig hygiejne

Antal sider: 32

Udgivet: 2010-01-29

Godkendelsesdato: 2010-01-18

Tilbagetrækningsdato: 2011-07-31

Internationale relationer : ISO/TS 22002-1:2009 IDT

ICS: 67.020 - Processer inden for levnedsmiddelindustrien

Varenummer: M244845


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TC 34/SC 17

Dansk udvalg

DS/S-378