13779 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/HD 629.1 S2/A1:2008

Prøvningskrav til tilbehør til brug på højspændingskabler med mærkespænding fra 3,6/6 (7,2) kV op til 20,8/36 (42) kV - Del 1: Kabler med ekstruderet isolation


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/HD 629.2 S2/A1:2008

Prøvningskrav til tilbehør til brug på højspændingskabler med mærkespænding fra 3,6/6 (7,2) kV op til 20,8/36 (42) kV - Del 2: Kabler med imprægneret papirisolation


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/HD 629-1-S3:2019

Prøvningskrav til tilbehør til brug på højspændingskabler med mærkespænding fra 3,6/6 (7,2) kV op til 20,8/36 (42) kV – Del 1: Tilbehør til kabler med ekstruderet isolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 632 S3:2016

Kabler med ekstruderet isolation og tilbehør til nominelle spændinger over 36 kV (Um = 42 kV) op til 150 kV (Um = 170 KV)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.513,00

DS/HD 633 S1:1998

Prøvning på oliefyldte, papirisolerede metalkappekabler og tilbehør til vekselspændinger på op til og med 400 kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/HD 634 S1:2003

Prøvninger på kabler med indre gastryk og tilbehør til vekselspændinger op til og inklusiv 275 kV (Um = 300kV)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/HD 635 S1:1998

Prøvninger på kabler med ydre gastryk (gaskompression) og tilbehør til vekselspændinger op til 275 kV (Um = 300kV)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/HD 639 S1:2002

Elektrisk tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCDs)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/HD 639 S1/A1:2003

Elektriske tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCD'er)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/HD 639 S1/A2:2010

Elektrisk tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCDs)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/HD 639 S1/Corr.:2003

Elektrisk tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCD'er)


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/IEC 795:1987

Prøvemetode til vurdering af termisk bestandighed for bøjelige folier ved omvikling på rør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/IEC 839-2-7:1995

Alarmsystemer. Del 2: Krav til indbrudsalarmsystemer. Sektion 7: Passive glas-bruddetektorer til brug i bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 841:2007

Systemer til industriel automation - Numerisk styring af maskiner - Nomenklatur for koordinatsystem og bevægelsesakser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC 949:1990

Beregning af termisk tilladelige kortslutningsstrømme under hensyntagen til virkningerne af ikke-adiabatisk opvarmning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC/TR 1000-5-1:1998

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 5: Retningslinier for installationer samt støjdæmpende foranstaltninger. Sektion 1: Generelle overvejelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1127-1:2019

Eksplosive atmosfærer – Eksplosionsforebyggelse og eksplosionsbeskyttelse – Del 1: Grundlæggende begreber og metodik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1127-2:2014

Eksplosive atmosfærer - Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion - Del 2: Grundlæggende begreber og metodik i minedrift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/IEC/TR 1200-53:1995

Vejledning. Elektriske installationer. Del 53: Udvælgelse og opstilling af elektrisk udstyr. Koblingsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC 1235/Corr.:1997

Arbejde under spænding. Isolerende hule rør til elektriske formål


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1251-1:2000

Kryogene beholdere - Transportable vakuumisolerede beholdere med et volumen, der ikke overstiger 1000 liter - Del 1: Grundlæggende krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1251-2:2000

Kryogene beholdere - Transportable vakuumisolerede beholdere med et volumen, der ikke overstiger 1000 liter - Del 2: Konstruktion, fremstilling, inspektion og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 1251-2/AC:2006

Kryogene beholdere - Transportable vakuumisolerede beholdere med et volumen, der ikke overstiger 1000 liter - Del 2: Konstruktion, fremstilling, inspektion og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 1328-1:2013

Cylindriske tandhjul – ISO-system til klassifikation af flanketolerancer – Del 1: Definitioner og tilladte værdier for afvigelser, der er relevante for tandflanker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 1328-2:2020

Cylindriske tandhjul – ISO-system til klassifikation af flanketolerancer – Del 2: Definitioner og tilladte værdier for kombinerede radiale afvigelser baseret på dobbeltflankeprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1626:2008

Kryogene beholdere - Ventiler til anvendelse i kryogene anlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 1797:2001

Kryogene beholdere - Kompatibilitet mellem gas og materiale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 1839:2017

Bestemmelse af eksplosionsgrænser og grænsen for iltkoncentrationen (LOC) for brændbare gasser og dampe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/ISO 2806:1995

Numerisk styring af maskiner. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 2972:1989

Numerisk styring af maskiner. Symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 3511-1:1982

Teknisk tegning. Symboler for procesinstrumentering. Del 1: Grundlæggende definitioner og symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 3511-2:1988

Teknisk tegning. Symboler for procesinstrumentering. Del 2: Udvidede grundlæggende definitioner og symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 3511-3:1988

Teknisk tegning. Symboler for procesinstrumentering. Del 3: Detaljerede symboler for instrumentdiagrammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 3511-4:1988

Teknisk tegning. Symboler for procesinstrumentering. Del 4: Grundsymboler for procesdatamat, skilleflade, fælles, tidsdelt præsentation og styringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 4141-1:2019

Vejkøretøjer – Flerlederkabler – Del 1: Prøvningsmetoder for og krav til indkapslede kabler med almindelig ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 4141-2:2019

Vejkøretøjer – Flerlederkabler – Del 2: Prøvningsmetoder for og krav til indkapslede kabler med høj ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 4141-3:2019

Vejkøretøjer – Flerlederkabler – Del 3: Konstruktion, dimensioner og mærkning af ikke-skærmede indkapslede lavspændingskabler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 4164:2013

Knallerter - Prøvningskode til motorer - Nettoeffekt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 4172:1993

Teknisk tegning. Bygningstegninger. Tegninger for montering af præfabrikerede bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 4210-1:2014

Cykler - Sikkerhedskrav til cykler - Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 4210-2:2015

Cykler - Sikkerhedskrav til cykler - Del 2: Krav til by- og trekkingcykler, ungdomscykler samt mountainbikes og racercykler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 4210-3:2014

Cykler - Sikkerhedskrav til cykler - Del 3: Fælles prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 4210-4:2014

Cykler - Sikkerhedskrav til cykler - Del 4: Prøvningsmetoder for bremser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 4210-5:2014

Cykler - Sikkerhedskrav til cykler - Del 5: Prøvningsmetoder for styretøj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 4210-6:2015

Cykler - Sikkerhedskrav til cykler - Del 6: Prøvningsmetoder for stel og forgaffel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 4210-7:2014

Cykler - Sikkerhedskrav til cykler - Del 7: Prøvningsmetoder for hjul og fælge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 4210-8:2014

Cykler - Sikkerhedskrav til cykler - Del 8: Prøvningsmetoder for pedaler og drivsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 4210-9:2014

Cykler - Sikkerhedskrav til cykler - Del 9: Prøvningsmetoder for saddel og saddelpind


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/ISO 4468:2020

Cylindriske tandhjul – Præcisionskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5261:1996

Teknisk tegning. Forenklet angivelse af stænger og profiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 5845-2:1996

Teknisk tegning. Forenklet angivelse af befæstelseselementer ved samling af dele. Del 2: Nitter til flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 6336-1:2019

Beregning af cylindriske og spiralskårne tandhjuls belastningskapacitet – Del 1: Basale principper, introduktion og generelle indflydelsesfaktorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 6336-2:2019

Beregning af cylindriske og spiralskårne tandhjuls belastningskapacitet – Del 2: Beregning af overfladeholdbarhed (pitting)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 6336-3:2019

Beregning af cylindriske og spiralskårne tandhjuls belastningskapacitet – Del 3: Beregning af tandbøjningsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TS 6336-4:2019

Beregning af cylindriske og spiralskårne tandhjuls belastningsevne – Del 4: Beregning af tandflankers brudbelastningsevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 6336-5:2016

Beregning af cylindriske og spiralskårne tandhjuls belastningskapacitet – Del 5: Materialers styrke og kvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 6336-6:2019

Beregning af cylindriske og spiralskårne tandhjuls belastningskapacitet – Del 6: Beregning af brugslevetid under variabel belastning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 6336-20:2017

Beregning af cylindriske og spiralskårne tandhjuls belastningskapacitet – Del 20: Beregning af friktionsbelastningskapacitet (også egnet til koniske og hypoidfortandede tandhjul) – Flammepunktsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TS 6336-21:2017

Beregning af cylindriske og spiralskårne tandhjuls belastningskapacitet – Del 21: Beregning af friktionsbelastningskapacitet (også egnet til koniske og hypoidfortandede tandhjul) – Integraltemperaturmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TS 6336-22:2018

Beregning af cylindriske og spiralskårne tandhjuls belastningskapacitet – Del 22: Beregning af lastkapacitet ved mikropitting


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 6336-31:2018

Beregning af cylindriske og spiralskårne tandhjuls belastningskapacitet – Del 31: Beregningseksempler på lastkapacitet ved mikropitting


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 6414:2020

Teknisk produktdokumentation (TPD – Tekniske tegninger til glasudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 6460-2:2015

Motorcykler - Målemetode for gasformige udstødningsemissioner og brændstofforbrug - Del 2: Prøvningscyklusser og specifikke prøvningsbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 6469-1:2019

Eldrevne vejkøretøjer – Sikkerhedsspecifikationer – Del 1: Genopladelige energilagringssystemer (RESS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 6469-3:2018

Eldrevne vejkøretøjer – Sikkerhedsspecifikationer – Del 3: Elsikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 6469-3:2018/Amd 1:2020

Test af holdespænding for elstrømforsyningskilder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 6469-4:2015

Elektriske motorkøretøjer - Sikkerhedsspecifikationer - Del 4: Krav til elektrisk sikkerhed efter havari


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 6722-2:2013

Motorkøretøjer - 60 V- og 600 V-enkeltlederkabler - Del 2: Dimensioner, prøvningsmetoder og krav til kabler med aluminiumsleder