DS/EN 771-6:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk - Del 6: Natursten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver karakteristika og ydeevnekrav til elementer af natursten udført af natursten, hvis tykkelse er lig med eller større end 80 mm, der anvendes i bærende eller ikke-bærende murværkskonstruktioner til indvendigt eller udvendigt brug.


Antal sider: 36

Udgivet: 2015-09-24

Godkendelsesdato: 2015-09-14

Internationale relationer : EN 771-6:2011+A1:2015 IDT

ICS: 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter

Varenummer: M295897


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 125
  • CEN/TC 125/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-1996