DS/EN 845-3:2013+A1:2016

Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk - Del 3: Liggefugearmering af stålnet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer kravene til liggefugearmering til brug for murværkskonstruktioner, både bærende (se 5.2.1) og ikke-bærende konstruktioner (se 5.2.2).

Hvis produkter er beregnet til brug i hulmur konstruktioner, denne europæiske standard dækker kun udførelsen af armeringsnettet som forstærkning i liggefuger og ikke deres ydeevne som forbindelse over hulrummet.


Antal sider: 30

Udgivet: 2016-08-25

Godkendelsesdato: 2016-08-04

Internationale relationer : EN 845-3:2013+A1:2016 IDT

ICS: 91.080.30 - Murværkskonstruktioner

Varenummer: M306799


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 125
  • CEN/TC 125/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-1996