GPS-bogen

GPS-bogen)

GPS-bogen - en vejledning i geometriske produktspecifikationer på tekniske tegninger


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 360,00

Beskrivelse

GPS-Bogen henvender sig til alle, der ønsker en indføring i Geometriske ProduktSpecifi kationer.

Bogen gør ikke krav på at være en fuldstændig gennemgang af standarderne, men tager i stedet udgangspunkt i en række konkrete eksempler, hvor læseren gradvist indføres i GPS-universet. Der er ingen tvivl om, at GPS-standarderne er præget af mange svære ord og begreber, der for de fl este virker abstrakte. Med GPS-Bogen opbygger du lidt efter lidt din begrebsverden omkring GPS og vil være godt hjulpet, når du slår op i standarderne, skal forstå andres tegninger eller lave dine egne.

Bogen kan bruges på forskellige uddannelser, hvor der er behov for en grundig indføring i GPS, men den kan også læses selvstændigt af andre – fx værkførere, teknisk designere, produktionsteknologer m.m., der har behov for at sætte sig ind i området.

Udgivet i samarbejde med Erhvervsskolernes Forlag.

Antal sider: 350

Udgivet: 2010-02-24

Godkendelsesdato: 2010-02-24

Internationale relationer :

ICS: 01.100.01 - Teknisk tegning. Generelt

Varenummer: M245653


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH