558 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 937:1979

Kød og kødprodukter. Bestemmelse af kvælstofindhold (Referencemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN ISO 948:2009

Krydderier og smagsstoffer - Prøvetagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 1442:2007

Kød og kødprodukter - Bestemmelse af vandindhold (referencemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 1871:2009

Fødevare- og foderprodukter - Generel vejledning til bestemmelse af nitrogen ved hjælp af Kjeldahlmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 2294:1979

Kød og kødprodukter. Bestemmelse af total phosforindhold (Referencemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 2602:1981

Statistisk fortolkning af prøvningsresultater. Estimation af middelværdi. Konfidensinterval


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 2825:2010

Krydderier og smagsstoffer - Forberedelse af en formalet prøve til analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2854:1980

Statistisk fortolkning af data. Estimationsmetoder og test for middelværdier og varianser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 2859-1+Cor.1:2001

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 2859-1/Amd 1:2011

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00