575 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 10014/Corr. 1:2007

Kvalitetsstyring - Retningslinjer for realisering af økonomiske fordele


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 10015:2019

Kvalitetsledelse – Vejledning i kompetenceledelse og udvikling af medarbejdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/TR 10017:2003

Vejledning ved valg af hensigtsmæssige statistiske metoder i forbindelse med ISO 9001:2000


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10018:2020

Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning om medarbejderengagement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 10019:2005

Vejledning i valg af kvalitetsstyringskonsulenter og anvendelse af deres tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 10399:2018

Sensorisk analyse – Metodologi – Duo-trio-test


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 10576-1:2003

Statistiske metoder - Retningslinjer for vurdering af overensstemmelse med specificerede krav - Del 1: Almene principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 10725:2001

Stikprøveplaner og procedurer for godkendelsesinspektion af bulkmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 11132:2017

Sensorisk analyse – Metodologi – Retningslinjer for monitorering af et kvantitativt sensorisk panels præstation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11136:2017

Sensorisk analyse – Metodologi – Generel vejledning i udførelse af hedoniske test foretaget med forbrugere inden for et kontrolleret område


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 11136:2017/A1:2020

Sensorisk analyse – Metodologi – Generel vejledning i udførelse af hedoniske test foretaget med forbrugere inden for et kontrolleret område – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11453+Cor.1:2000

Statistisk fortolkning af data. Prøvninger og konfidensintervaller for relative hyppigheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 11462-1:2007

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) - Del 1: Forudsætninger og aktiviteter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 11462-2:2010

Retningslinjer for implementering af statistisk processtyring (SPC) - Del 2: Katalog over værktøjer og teknikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TR 11462-3:2020

Vejledning om, hvordan kontrol af statistiske processer (SPC) implementeres – Del 3: Referencedatasæt til SPC-softwarevalidering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 11648-1:2003

Statistiske metoder ved stikprøveudtagning fra bulkmateriale - Del 1: Grundlæggende principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 11648-2:2002

Statistiske metoder ved stikprøveudtagning fra bulkmateriale - Del 2: Stikprøve fra materiale på partikelform


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 11843-1:2003

Detektionsevne - Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11843-1/Corr.1:2004

Detektionsevne - Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 11843-2:2003

Detektionsevne - Del 2: Metodik i forbindelse med lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11843-2/Corr. 1:2007

Detektionsevne - Del 2: Metodik i forbindelse med lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 11843-3:2003

Detektionsevne - Del 3: Metodik til bestemmelse af påvisningsgrænsen for en responsvariabel uden brug af kalibreringsdata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11843-4:2004

Detektionsevne - Del 4: Metodik til sammenligning af den mindste detekterbare værdi med en given værdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 11843-5:2008

Detektionsevne - Del 5: Metodik i forbindelse med lineær og ikke lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11843-5:2008/Amd 1:2017

Detektionsevne - Del 5: Metodik i forbindelse med lineær og ikke lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 11843-6:2019

Detektionsevne – Del 6: Metode til bestemmelse af den kritiske værdi og den mindste målbare værdi i Poissonfordelte målinger ved tilnærmet normalfordeling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11843-7:2018

Detektionsevne – Del 7: Metodik baseret på instrumentel støjs stokastiske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TR 12845:2010

Udvalgte illustrationer af fraktionelle faktorforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/TR 12888:2012

Udvalgte illustrationer af studier i målingers repeterbarhed og reproducerbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 13053-1:2011

Kvantitative metoder i procesforbedring - Six Sigma - Del 1: DMAIC-metodik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 13053-2:2011

Kvantitative metoder i procesforbedring - Six Sigma - Del 2: Værktøjer og teknikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13188:2000

Eddike - Produkt fremstillet af væsker af landbrugsmæssig oprindelse - Definitioner, krav, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13188/AC:2002

Eddike - Produkt fremstillet af væsker af landbrugsmæssig oprindelse - Definitioner, krav, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 13189:2000

Eddikesyre - Produkt fremstillet af materialer af ikke-landbrugsmæssig oprindelse - Definitioner, krav, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13189/AC:2002

Eddikesyre - Produkt fremstillet af materialer af ikke-landbrugsmæssig oprindelse - Definitioner, krav, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 13299:2016

Sensorisk analyse – Metodik – Generel vejledning i udarbejdelse af en sensorisk profil


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 13519:2012

Vejledning i udvikling og brug af ISO-publikationer om statistik understøttet af software


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 13528:2015

Statistiske metoder til brug ved præstationsprøvning baseret på laboratoriesammenligninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO/TR 13587:2012

Tre statistiske fremgangsmåder til vurdering og fortolkning af måleusikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 13965:1998

Kød og kødprodukter. Bestemmelse af indholdet af stivelse og glukose. Enzymatisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/TR 14468:2011

Udvalgte eksempler på overensstemmelsesanalyser af attributter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 15378:2017

Primær emballage til medicinske produkter – Særlige krav til anvendelse af ISO 9001:2015 med reference til god fremstillingspraksis (GMP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN/TR 15592:2007

Sundhedsvæsen - Kvalitetsstyringssystemer - Vejledning i brugen af EN ISO 9004:2000 i sundhedsvæsenet med henblik på præstationsforbedringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 16269-4:2010

Statistisk fortolkning af data - Del 4: Påvisning og behandling af outliere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 16269-6:2014

Statistisk fortolkning af data - Del 6: Bestemmelse af statistiske toleranceintervaller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16269-7:2001

Statistisk fortolkning af data - Del 7: Median - Estimation og konfidensintervaller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 16269-8:2005

Statistisk fortolkning af data - Del 8: Bestemmelse af prediktionsinterval


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 16355-3:2019

Anvendelse af statistiske og beslægtede metoder til udvikling af nye teknologier og produkter – Del 3: Kvantitative metoder til indsamling af input fra kunder og interessenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16466-1:2013

Eddike - Isotopanalyse af eddikesyre og vand - Del 1: 2H-NMR-analyse af eddikesyre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 16466-2:2013

Eddike - Isotopanalyse af eddikesyre og vand - Del 2: 13C-IRMS-analyse af eddikesyre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 16466-3:2013

Eddike - Isotopanalyse af eddikesyre og vand - Del 3: 18O-IRMS-analyse af vand i vineddike


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 16792:2015

Teknisk produktdokumentation - Praksis for digitale produktdefinitionsdata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 16889:2016

Fødevarehygiejne – Produktion og udskænkning af varme drikke fra varmdriksautomater – Hygiejnekrav, migrationsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO/IEC 17000:2020

Overensstemmelsesvurdering – Anvendt terminologi og generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/ISO/IEC 17000:2020

Overensstemmelsesvurdering – Anvendt terminologi og generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/IEC 17007:2009

Overensstemmelsesvurdering - Vejledning i udarbejdelse af normative dokumenter, der kan anvendes til overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO/IEC 17011:2017

Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til akkrediteringsorganer, der akkrediterer virksomheder, som foretager overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17020:2012

Overensstemmelsesvurdering - Krav til forskellige typer inspektionsorganer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015

Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer - Del 1: Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17021-2:2018

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer – Del 2: Kompetencekrav i forbindelse med audit og certificering af miljøledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO/IEC 17021-3:2018

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer – Del 3: Kompetencekrav i forbindelse med auditering og certificering af kvalitetsledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC TS 17021-8:2019

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer – Del 8: Kompetencekrav i forbindelse med auditering og certificering af ledelsessystemer for bæredygtig udvikling af samfund


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC TS 17021-10:2018

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organisationer, der auditerer og certificerer ledelsessystemer – Del 10: Kompetenskrav til auditering og certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC TS 17021-11:2018

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer – Del 11: Kompetencekrav i forbindelse med auditering og certificering af ledelsessystemer for facilitymanagement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC TS 17021-12:2020

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer – Del 12: Kompetencekrav i forbindelse med auditering og certificering af ledelsessystemer for kollaborative forretningsforbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO/IEC 17024:2012

Overensstemmelsesvurdering - Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/ISO/IEC TR 17026:2015

Overensstemmelsesvurdering - Eksempel på en certificeringsordning for materielle produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00