94 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 168:2011

Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/INF 169:2008

Supplerende vejledning ved brug af EN 12602, Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/INF 169/Till. 1:2011

Supplerende vejledning ved brug af EN 12602, Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 433.6:1989

Bærende elementer af autoklaveret letbeton uden tilslag. Svind og svelning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 434.6:1989

Bærende elementer af letbeton med porøse tilslag. Bestemmelse af svind og svelning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 678:1994

Bestemmelse af autoklaveret porebetons tørdensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 679:2005

Bestemmelse af autoklaveret porebetons trykstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 680:2006

Bestemmelse af autoklaveret porebetons udtørringssvind


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 989:1995

Bestemmelse af vedhæftning mellem armeringsstænger og autoklaveret letbeton uden tilslag ved udpresningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 990:2004

Prøvningsmetoder til verifikation af armeringsståls korrosionsbeskyttelse i autoklaveret letbeton uden tilslag og letklinkerbeton med porøse tilslag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

1 Næste