114 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO14644-3:2019

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-1:2015

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 1: Klassifikation af luftrenhed ved hjælp af partikelkoncentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-2:2015

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 2: Monitorering til tilvejebringelse af evidens for renrums ydeevne med hensyn til luftrenhed ved hjælp af partikelkoncentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14644-3:2019

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-4:2001

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 4: Design, konstruktion og opstart


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-5:2004

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 5: Drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14644-7:2004

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 7: Udstyr til adskillelse (rene luftfang, handskekasser, isolatorer og mini-miljøer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-8:2013

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 8: Klassifikation af luftens kemikalierenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14644-9:2012

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 9: Klassifikation af partikelrenhed på overflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14644-10:2013

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 10: Klassificering af overfladers kemiske renhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14644-13:2017

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 13: Rengøring af overflader for opnåelse af definerede renhedsniveauer i forhold til partikel- og kemikalieklassificeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14644-14:2016

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 14: Vurdering af udstyrs egnethed ved bestemmelse af partikelkoncentrationen i luft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14644-15:2017

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 15: Vurdering af udstyrs og materialers egnethed ved den kemiske luft- og overfladekoncentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14644-16:2019

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 16: Energieffektivitet i renrum og udstyr til adskillelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14644-17:2021

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 17: Fortolkning og anvendelse af resultater baseret på måling af depositionshastigheden for partikelafsætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 17141:2020

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Biokontamineringskontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 9276-2:2014

Visning af resultater af partikelstørrelsesanalyse - Beregning af den gennemsnitlige partikelstørrelse/-diameter og momenter fra partikelstørrelsesfordelinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 13099-3:2014

Kolloide systemer - Del 3: Metoder til bestemmelse af zetapotentiale - Akustiske metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 13317-4:2014

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling ved metoder med sedimentering i væske ved hjælp af gravitation - Del 4: Balancemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 13319-1:2021

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling – Metode med elektriske måleområder – Del 1: Apertur/orifice tubemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/ISO 13320:2020

Analyse af partikelstørrelse – Laserdiffraktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 13322-1:2014

Analyse af partikelstørrelse - billedanalysemetoder - analysemetoder ved anvendelse af statiske billeder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TS 14411-1:2017

Forberedelse af partikelformige referencematerialer – Del 1: Polydisperst materiale sammensat af monodisperse sfæriske partikler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 14411-2:2020

Forberedelse af partikelformige referencematerialer – Del 2: Polydisperse sfæriske partikler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 14644-12:2018

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 12: Specifikation af overvågning af luftrenhed ved hjælp af nanopartikelkoncentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 14644-16:2019

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 16: Energieffektivitet i renrum og udstyr til adskillelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 14644-17:2021

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 17: Fortolkning og anvendelse af resultater baseret på måling af depositionshastigheden for partikelafsætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 15900:2020

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling – Analyse af aerosolpartikler ved differentiel elektrisk mobilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 15901-1:2016

Evaluering af porestørrelsesfordeling og porøsitet af faste materialer ved kviksølvporosimetri og gasadsorption – Del 1: Kviksølvporosimetri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 17867:2020

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling – SAXS-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 18747-1:2018

Bestemmelse af partikeldensitet ved hjælp af sedimentationsmetoder – Del 1: Isopyknisk interpolationstilgang


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 18747-2:2019

Bestemmelse af partikeldensitet ved hjælp af sedimentationsmetoder – Del 2: Flerhastighedsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 19430:2016

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling – Partikelsporingsanalyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TR 19997:2018

Vejledning i god praksis ved måling af ζ-potential


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 20998-3:2017

Måling og karakterisering af partikler ved akustisk metode – Del 3: Retningslinjer for ikke-lineær teori


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 21501-2:2019

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling – Målemetoder for interaktion af lys med enkelte partikler – Del 2: Partikeltællere baseret på lysspredning fra væskebårne partikler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 21501-3:2019

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling – Målemetoder for interaktion af lys med enkelte partikler – Del 3: Partikeltællere baseret på lysabsorption fra partikler i væske


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 21501-4:2018

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling – Målemetoder for interaktion af lys med enkelte partikler – Del 4: Partikeltællere baseret på lysspredning fra luftbårne partikler i rene rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TS 22107:2021

Faste partiklers dispersibilitet i en væske


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 22412:2017

Analyse af partikelstørrelse - Dynamisk lysspredning (DLS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 22814:2020

God praksis for DLS-målinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 27891:2015

Koncentration af aerosolpartikler - Kalibrering af kondensationspartikeltællere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

ISO 565:1990

Test sieves -- Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet -- Nominal sizes of openings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 2194:1991

Industrial screens -- Woven wire cloth, perforated plate and electroformed sheet -- Designation and nominal sizes of openings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 2591-1:1988

Test sieving -- Part 1: Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 627,46

ISO 3310-1:2016

Test sieves – Technical requirements and testing – Part 1: Test sieves of metal wire cloth


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 627,46

ISO 3310-2:2013

Test sieves -- Technical requirements and testing -- Part 2: Test sieves of perforated metal plate


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 413,55

ISO 3310-3:1990

Test sieves -- Technical requirements and testing -- Part 3: Test sieves of electroformed sheets


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 4782:1987

Metal wire for industrial wire screens and woven wire cloth


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 7805-1:1984

Industrial plate screens -- Part 1: Thickness of 3 mm and above


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 7805-2:1987

Industrial plate screens -- Part 2: Thickness below 3 mm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 7806:1983

Industrial plate screens -- Codification for designating perforations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 270,95

ISO 9045:1990

Industrial screens and screening -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 413,55

ISO 9276-1:1998

Representation of results of particle size analysis -- Part 1: Graphical representation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 413,55

ISO 9276-3:2008

Representation of results of particle size analysis -- Part 3: Adjustment of an experimental curve to a reference model


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 841,36

ISO 9276-4:2001

Representation of results of particle size analysis -- Part 4: Characterization of a classification process


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 627,46

ISO 9276-4:2001/Amd 1:2017

Additional explanations and minor corrections


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 114,08

ISO 9276-5:2005

Representation of results of particle size analysis -- Part 5: Methods of calculation relating to particle size analyses using logarithmic normal probability distribution


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 413,55

ISO 9276-6:2008

Representation of results of particle size analysis -- Part 6: Descriptive and quantitative representation of particle shape and morphology


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 841,36

ISO 9277:2010

Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption -- BET method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 841,36

ISO 10630:1994

Industrial plate screens -- Specifications and test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 413,55

ISO 12154:2014

Determination of density by volumetric displacement -- Skeleton density by gas pycnometry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 413,55

ISO/TR 13097:2013

Guidelines for the characterization of dispersion stability


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 627,46

ISO 13099-1:2012

Colloidal systems -- Methods for zeta-potential determination -- Part 1: Electroacoustic and electrokinetic phenomena


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 983,97

ISO 13099-2:2012

Colloidal systems – Methods for zeta-potential determination – Part 2: Optical methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 841,36

ISO 13317-1:2001

Determination of particle size distribution by gravitational liquid sedimentation methods -- Part 1: General principles and guidelines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 627,46

ISO 13317-2:2001

Determination of particle size distribution by gravitational liquid sedimentation methods -- Part 2: Fixed pipette method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 413,55

ISO 13317-3:2001

Determination of particle size distribution by gravitational liquid sedimentation methods -- Part 3: X-ray gravitational technique


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 413,55

ISO 13318-1:2001

Determination of particle size distribution by centrifugal liquid sedimentation methods -- Part 1: General principles and guidelines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 627,46

ISO 13318-2:2007

Determination of particle size distribution by centrifugal liquid sedimentation methods -- Part 2: Photocentrifuge method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 627,46

ISO 13318-3:2004

Determination of particle size distribution by centrifugal liquid sedimentation methods -- Part 3: Centrifugal X-ray method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 413,55

ISO 13322-2:2006

Particle size analysis -- Image analysis methods -- Part 2: Dynamic image analysis methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 841,36

ISO 14488:2007

Particulate materials -- Sampling and sample splitting for the determination of particulate properties


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 983,97

ISO 14488:2007/Amd 1:2019

Particulate materials – Sampling and sample splitting for the determination of particulate properties – AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 114,08