110 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN ISO 14644-2:2015

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 2: Monitorering til tilvejebringelse af evidens for renrums ydeevne med hensyn til luftrenhed ved hjælp af partikelkoncentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14644-3:2019

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-4:2001

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 4: Design, konstruktion og opstart


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-5:2004

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 5: Drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14644-7:2004

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 7: Udstyr til adskillelse (rene luftfang, handskekasser, isolatorer og mini-miljøer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-8:2013

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 8: Klassifikation af luftens kemikalierenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14644-9:2012

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 9: Klassifikation af partikelrenhed på overflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14644-10:2013

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 10: Klassificering af overfladers kemiske renhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 14644-12:2018

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 12: Specifikation af overvågning af luftrenhed ved hjælp af nanopartikelkoncentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14644-13:2017

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 13: Rengøring af overflader for opnåelse af definerede renhedsniveauer i forhold til partikel- og kemikalieklassificeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00