• standard
  • Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Mekanisk afskærmning)

Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Mekanisk afskærmning)

Standardpakke - Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Mekanisk afskærmning)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 3.002,25

Beskrivelse

Denne pakke indeholder standarder for mekanisk afskærmning ift. maskiner, herunder robotter og robotudstyr.
I tilfælde hvor det ikke er muligt i selve konstruktionen at fjerne farekilder eller nedsætte risici i tilstrækkelig grad, skal der anvendes tekniske beskyttelsesforanstaltninger, eksempelvis ved at hindre adgang til farlige områder ved beskyttelsesanordninger som fx afskærmninger og beskyttelsesindretninger.
Afskærmninger og beskyttelsesindretninger kan bruges til:
- at forhindre adgang til farekilderne
- at bringe farerne til ophør før adgang
- at forhindre utilsigtet betjening
- at indkapsle dele og værktøj
- at begrænse andre procesrelaterede farekilder (støj, laser, stråling etc.).
Denne pakke indeholder standarder der henvender sig til såvel konstruktører af robotter og robotudstyr samt de, som modificerer og tilpasser robotter i forbindelse med deres daglige drift
De grundlæggende standarder indenfor sikkerhedskrav til robotter og robotudstyr indgår i standardpakken Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Grundpakke).

Antal sider: 344

Udgivet: 2015-09-11

Godkendelsesdato: 2015-09-10

ICS: 23.100.01 - Hydrauliske og pneumatiske systemer. Generelt

Varenummer: M300453Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH