DS/EN 1265 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Støberimaskiner - Støjprøvning af støberimaskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer den nødvendige information for, under standardiserede forhold, effektivt at kunne gennemføre bestemmelse, deklaration og verifikation af støjkarakteristika for flere forskellige grupper af støberimaskiner.


Antal sider: 44

Udgivet: 2009-01-30

Godkendelsesdato: 2008-12-11

Internationale relationer : EN 1265:1999+A1:2008 IDT

ICS: 17.120.20 - Strøm i åbne kanaler 17.140.20 - Støj fra maskiner og udstyr 25.120.30 - Støbeudstyr

Varenummer: M235839


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 202/WG 5

Dansk udvalg

DS/S-812