• standard
  • Standardpakke CE-mærkning af stålkomponenter 1

Standardpakke CE-mærkning af stålkomponenter 1

Standardpakke CE-mærkning af stålkomponenter 1)

Standardpakke CE-mærkning af stålkomponenter til byggeri og anlæg - Udførelsesklasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.854,50

Beskrivelse

Den 1. juli 2014 trådte de nye regler om CE-mærkning af svejste stålkomponenter til byggeri og anlæg i kraft.
For at kunne CE-mærke skal værkstedet være certificeret i henhold til DS/EN 1090-1 der kræver at værkstedet kvalitetsstyrer arbejdet.
Arbejdet skal udføres efter DS/EN 1090-2 der omfatter 4 udførelsesklasser EXC1-EXC4 hvor kravene er stigende fra EXC1 til EXC4.
Udførelsesklasse 1 anvendes til arbejde med stålkomponenter hvor svejsearbejdet udføres som kantsømme, eksempler herpå er simple trappeforløb, gelændere og altaner, der er projekteret i lav konsekvensklasse.
Standardpakken omfatter:

DS/EN 1090-1, der angiver kravene til selve dokumentationen og CE-mærkningen, DS/EN 1090-2 omfatter kravene til udførelsen af det praktiske arbejde.
DS/EN ISO 3834-4 angiver kravene til det elementære kvalitetsstyringssystem som er krævet i udførelsesklasse 1.
Herudover indgår DS/EN ISO 5817 der omfatter kvalitetsniveauerne B, C, D til bedømmelse af svejsninger, hvor kvalitetsniveau C som udgangspunkt anvendes i udførelsesklasse 1.

Denne standardpakke indeholder de 4 standarder som alle svejseværksteder i udførelsesklasse 1 skal anvende. Afhængig af værkstedets arbejde kan der være behov for yderligere standarder, fx til brug ved materialeindkøb.
Ved køb af denne pakke får man 25 % rabat på de indeholdte standarder.

Antal sider: 360

Udgivet: 2014-07-10

Godkendelsesdato: 2014-07-10

Internationale relationer :

Varenummer: M288425


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH