3139 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO14644-3:2019

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 31+A1:2014

Håndvaske - Tilslutningsdimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 33:2019

Wc-kummer og wc-møbler – Tilslutningsdimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 35:2014

Gulvbideter og væghængte bideter med vandtilførsel oppefra - Tilslutningsmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 80:2001

Væghængte urinaler - Mål og dimensioner - Tilslutning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 149:2018

DS/INF 149:2018

Vejledning til DS/INSTA 800


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 150,00

DS-håndbog 164:2007

DS-håndbog 164:2007

Anæstesi- og respirationsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Pris fra:
kr. 795,00

DS/EN 198:2008

Sanitetsudstyr - Badekar fremstillet af tværbundne støbte akrylplader - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 232:2013

Badekar - Tilslutningsdimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 249:2010

Sanitetsudstyr - Brusebadekar fremstillet af tværbundne støbte akrylplader - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 251:2013

Brusekar - Tilslutningsdimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 263:2008

Sanitetsudstyr - Tværbundne støbte akrylplader til badekar og brusebadekar til anvendelse i boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 285:2015

Sterilisation – Dampsterilisatorer – Store sterilisatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 384:2015

Laboratorieudstyr af glas og plast - Principper for udformning og konstruktion af volumetriske måleredskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 385:2005

Glasartikler til laboratoriebrug - Buretter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 455-1:2020

Medicinske engangshandsker – Del 1: Krav til og prøvning af tæthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 455-2:2015

Medicinske engangshandsker - Del 2: Krav til og prøvning af fysiske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 455-3:2015

Medicinske engangshandsker – Del 3: Krav og prøvning med henblik på biologisk vurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 455-4:2009

Medicinske engangshandsker - Del 4: Krav til og prøvning af lagerholdbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 556-1:2001

Sterilisation af medicinsk udstyr - Krav til medicinsk udstyr, som skal mærkes "Sterilt" - Del 1: Krav til slutsterilisering af medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 556-1/AC:2006

Sterilisation af medicinsk udstyr - Krav til medicinsk udstyr, som skal mærkes "Sterilt" - Del 1: Krav til slutsterilisering af medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 556-2:2015

Sterilisation af medicinsk udstyr - Krav til medicinsk udstyr, som skal mærkes "STERILT" - Del 2: Krav til aseptisk fremstillet medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 648:2008

Laboratorieudstyr af glas - fuldpipetter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 695:2005

Køkkenvaske - Tilslutningsdimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 719:2020

Glas – Glaspartiklers hydrolytiske modstandsevne ved 98 °C – Prøvnings- og klassifikationsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 720:2020

Glas – Glaspartiklers hydrolytiske modstandsevne ved 121 °C – Prøvnings- og klassifikationsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 794-3 + A2:2009

Respiratorer - Del 3: Særlige krav til akutmedicinske respiratorer og transportrespiratorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/INSTA 800-1 E:2018/cor.1:2019

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/INSTA 800-1:2018/ret.1:2019

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2 E:2018

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2:2018

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/INSTA 810:2011

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 835:2007

Laboratorieudstyr af glas - Målepipetter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 867-5:2001

Ikke-biologiske systemer til brug i sterilisatorer - Del 5: Specifikation af indikator- og procesafprøvningssystemer til brug ved præstationsprøvning af små sterilisatorer Type B og Type S


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 868-2:2017

Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr – Del 2: Sterilemballage – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 868-3:2017

Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr – Del 3: Papir til fremstilling af papirposer (specificeret i EN 868-4) og til fremstilling af poser og ruller (specificeret i EN 868-5) – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 868-4:2017

Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr – Del 4: Papirposer – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 868-5:2018

Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr – Del 5: Svejsbare poser og ruller fremstillet af porøst materiale og plastfilm – Krav og testmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 868-6:2017

Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr – Del 6: Papir til sterilisation ved lav temperatur – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 868-7:2017

Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr – Del 7: Klæbemiddelbelagt papir til sterilisation ved lav temperatur – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 868-8:2018

Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr – Del 8: Genanvendelige sterilisationsbeholdere til dampsterilisatorer i ifølge EN 285 – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 868-9:2018

Pakkematerialer til slutsterilisation af medicinsk udstyr – Del 9: Ubelagte nonwovenmaterialer af polyolefiner – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 868-10:2018

Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr – Del 10: Selvklæbende nonwovenmaterialer af polyolefiner – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 997:2018

Wc-kummer og wc-møbler med integreret vandlås


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1040:2005

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af basal bakteriedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Prøvningsmetode og krav (fase 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 1042:1999

Laboratorieudstyr af glas. Målekolber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1064:2020

Sundhedsinformatik – Standardkommunikationsprotokol – Computerstøttet elektrokardiografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/EN 1068:2005

Sundhedsinformatik – Registrering af kodningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 1135-3:2017

Transfusionsudstyr til medicinsk brug - Del 3: Engangs blodtapningssæt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 1135-4:2015

Transfusionsudstyr til medicinsk brug - Del 4: Transfusionssæt til engangsbrug, infusion via gravitation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 1135-5:2015

Transfusionsudstyr til medicinsk brug - Del 5: Transfusionssæt til engangsbrug til anvendelse med trykinfusionsapparatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1275:2005

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af basal svampedræbende og basal gærsvampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Prøvningsmetode og krav (fase 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1276:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionstest til evaluering af bakteriedræbende virkning af kemiske desinfektorer og antiseptika anvendt inden for fødevarer, industri, husholdninger og institutioner – Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1422:2014

Sterilisatorer til medicinske formål - Sterilisation med ethylenoxid - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1499:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Hygiejnisk håndvask - Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1500:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Hygiejnisk håndskrub - Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1614:2006

Sundhedsinformatik - Gengivelse af bestemte arter af egenskaber inden for laboratoriemedicin


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1644-1:1997

Testmetoder for nonwoven-kompresser til medicinsk brug. Del 1: Nonwoven-materialer til fremstilling af kompresser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1644-2:2000

Prøvningsmetoder til nonwoven-kompressere til medicinsk brug. Del 2: Færdige kompressere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1650:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionstest til evaluering af svampe- eller gærdræbende virkning af kemiske desinfektionsmidler og antiseptika til brug inden for fødevarer, industri, husholdninger og i institutioner – Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1656:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af desinfektionsmidlers og antiseptikas antimikrobielle effekt over for vegetative bakterier inden for veterinærområdet – Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1657:2016

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampedræbende og gærsvampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler til anvendelse på veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1659:1997

In vitro diagnostiske systemer. Dyrkningsmedier i mikrobiologi. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1789:2020

Redningskøretøjer og tilhørende udstyr – Ambulancer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 1828:2012

Sundhedsinformatik - Kategorial struktur for terminologisystemer til kirurgiske procedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1865-1:2010+A1:2015

Udstyr til patienthåndtering i ambulancer - Del 1: Specifikation for almindeligt båre- og patienthåndteringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1865-2:2010+A1:2015

Udstyr til patienthåndtering i ambulancer - Del 2: Bårer med elektrisk motor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning: