DS/INF 418-2:2014

Beregning af bygningers varmetab - Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet for bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

Beskrivelse

Bygningsreglement 2010 (BR10) er der krav om, at der for nybyggeri foretages en beregning af energibehovet til opvarmning og køling. Energibehovet beregnes med metoden beskrevet i SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov (Aggerholm & Grau, 2005).
Et af de programmer, der anvender denne metode, er programmet Be10, hvor bygningens varmekapacitet indgår som inddata.
Denne DS-information har som formål at gøre det muligt for brugeren at bestemme inddata til dette program (baseret på europæiske standarder bl.a. DS/EN 13790 Bygningers energieffektivitet – Beregning af energiforbrug til rumopvarmning og –køling).

Antal sider: 32

Udgivet: 2014-02-13

Godkendelsesdato: 2014-02-11

Internationale relationer :

ICS: 91.120.10 - Varmeisolering af bygninger

Varenummer: M272664


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-181