6640 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CEN/CLC Guide 29:2020

CEN/CENELEC Workshop Agreements – En hurtig metode til standardisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/CLC Guide 36:2020

Vejledning om regler for udarbejdelse og præsentation af kandidater til harmoniserede produktstandarder omhandlende byggevarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 104:1983

Teknisk tegning. Særlige regler for horisontal målangivelse og målsætning på terrænplaner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 105:1983

Teknisk tegning. Særlige regler for målangivelse og målsætning på terrænprofiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS-håndbog 119.2:2013

DS-håndbog 119.2:2013

Maskin- og eldokumentation - Del 2: Entydig informationsudveksling i forbindelse med teknisk dokumentation, styklister og brugsanvisninger


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/INF 127:1999

Vandundersøgelse. Bestemmelse af aerobt kimtal i varmt brugsvand. Baggrundsnotat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/INF 149:2018

DS/INF 149:2018

Vejledning til DS/INSTA 800


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 150,00

DS-håndbog 176:2013

DS-håndbog 176:2013

Konsekvent ledelse. Vejen til en høj sikkerheds- og forretningskultur


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS Handbook 181:2015

A World Built on Standards – A Textbook for Higher Education


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS Handbook 185:2017

DS Handbook 185:2017

Doing Projects. A Nordic Flavour to Managing Projects


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 165,00

DS-håndbog 186:2017

DS-håndbog 186:2017

Vejledning – Tilgængelighedskrav i BR18 – holdt op mod DS/ISO 21542


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS-håndbog 187:2017

DS-håndbog 187:2017

ISO 13485:2016 – Medicinsk Udstyr – En praktisk guide – Råd fra ISO/TC 210


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 570,00

DS-håndbog 189:2018

DS-håndbog 189:2018

Ledelsessystemer for informationssikkerhed i praksis. Gennemgang og fortolkning af kravene i DS/EN ISO/IEC 27001:2017. Eksempler på sikkerhedspolitikker og driftsprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.495,00

DS-håndbog 194:2019

DS-håndbog 194:2019

Sikre og sunde arbejdspladser. Arbejdsmiljøledelsessystemer i praksis. Gennemgang og fortolkning af kravene i DS/ISO 45001:2018 sammenlignet med DS/OHSAS 18001:2008


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.395,00

DS handbook 196:2019

DS handbook 196:2019

How to Implement the ISO 45001:2018 and the Story behind It


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 198:2019

DS-håndbog 198:2019

Introduktion til parkour. Historien og træningen. Designet og sikkerheden. Standarden DS/EN 16899.


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 395,00

DS/EN 286-1:1998

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof. Del 1: Trykbeholdere til generelle formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 286-1/A1:2003

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof - Del 1: Trykbeholdere til generelle formål


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 286-1/A2:2005

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof - Del 1: Trykbeholdere til generelle formål


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 286-1/AC:2002

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof - Del 1: Trykbeholdere til generelle formål


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETSI EN 300 175-7 V2.8.1:2019

DECT – CI (Common Interface) – Del 7: Sikkerhedsfunktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 301 908-13 V13.1.1:2019

IMT-netværk – Harmoniseret Standard for radiospekteraccess – Del 13: E-UTRA-brugerudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020

EMC-standard for radioudstyr og -tjenester – Del 22: Særlige betingelser for jordbaseret aeronautisk mobilt og fast radioudstyr – Harmoniseret Standard for EMC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 066 V2.2.1:2020

Kortdistanceapparater (SRD) – Visualiseringssystemer til radarsondering af jord og væg (GPR/WPR) – Harmoniseret Standard for radiospekteraccess


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020

Faste radiokædesystemer – Karakteristika og krav til punkt til punkt-udstyr og -antenner – Del 1: Overblik, fælles karakteristika og systemuafhængige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 217-2 V3.2.2:2020

Faste radiokædesystemer – Karakteristika og krav til punkt til punkt-udstyr og -antenner – Del 2: Digitale systemer, der opererer i frekvensbåndet fra 1 GHz til 86 GHz – Harmoniseret Standard for radiospekteraccess


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/ETSI EN 303 340 V1.2.1:2020

Modtagere beregnet til jordbaserede digitale TV-signaler – Harmoniseret Standard for radiospekteraccess


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019

EMC-standard for kombineret og/eller integreret radio- og ikke-radioudstyr – Del 1: Krav til udstyr til brug i private boliger, erhvervs- og letindustrilokaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 303 347-1 V2.1.1:2021

Meteorologiske radarer – Harmoniseret Standard for radiospekteraccess – Del 1: Meteorologiske radarsensorer på frekvensbåndet fra 2 700 MHz til 2 900 MHz (S-bånd)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019

EMC-standard for kombineret og/eller integreret radio- og ikke-radioudstyr – Del 2: Krav til udstyr beregnet til brug i industrilokaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1:2019

E-signaturer og -infrastrukturer (ESI) – Rekommanderet e-forsendelse – Del 4: Bindinger – Subpart 1: Bindinger ved beskedlevering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/HD 361 S4:2020

Systemer til kabelbetegnelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/HD 369.18 S1:1989

AV-, video- og TV-udstyr og -systemer – Del 18: Konnektorer til automatiske diasprojektorer med indbygget triac til AV-brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN Guide 414:2017

Maskinsikkerhed – Regler for opsætning og udformning af sikkerhedsstandarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 417:2012

Metalliske engangsbeholdere til LPG med eller uden ventil til brug med transportabelt udstyr - Konstruktion, eftersyn, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 726-1:1995

Identifikationskort. Krav til kredse og tilhørende terminaler til brug for telekommunikation. Del 1: Systemoversigt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 726-2:1996

Identitetskort. Krav til kredse og tilhørende terminaler til brug for telekommunikation. Del 2: Sikkerhedsramme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 726-3:1995

Identifikationskort. Krav til kredse og tilhørende terminaler til brug for telekommunikation. Del 3: Anvendelsesuafhængige kortkrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 726-4:1995

Identifikationskort. Krav til kredse og tilhørende terminaler til brug for telekommunikation. Del 4: Anvendelsesuafhængige kortkrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 726-5:1999

Identifikationskortsystemer. Kort med integrerede kredse og tilhørende terminaler til brug for telekommunikation. Del 5: Betalingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 726-6:1996

Identitetskort. Krav til kredse og tilhørende terminaler til brug for telekommunikation. Del 6: Telekommunikationsfunktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 726-7:1999

Identifikationskortsystemer. Kort med integrerede kredse og tilhørende terminaler til brug for telekommunikation. Del 7: Sikkerhedsmodul


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS 729:2012

Transportable beholdere til acetylen - Konisk beholdergevind


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 764-4:2015

Trykbærende udstyr - Del 4: Fastsættelse af tekniske leveringsbetingelser for metalliske materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 764-5:2015

Trykbærende udstyr - Del 5: Inspektionsdokumentation for metalliske materialer og overensstemmelse med materialespecifikationen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 764-6:2012

Trykbærende udstyr - Del 6: Driftsinstruktioners struktur og indhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 764-7:2002

Trykbærende udstyr - Del 7: Sikkerhedssystemer for ufyret, trykbærende udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/CEN/TS 764-8:2016

Trykbærende udstyr og samlinger – Del 8: Trykprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/INSTA 800-1 E:2018/cor.1:2019

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/INSTA 800-1:2018/ret.1:2019

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2 E:2018

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2:2018

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/INSTA 810:2011

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS 842-1:2002

DANEID - Rammer for den elektroniske ID-applikation i IC-kortet (DANEID S1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS 842-2:2002

DANEID - Implementeringsprofil 1 af DANEID S1-specifikationen (DANEID S4-1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 877:2021

Rørsystemer i støbejern og deres komponenter til afledning af vand fra anlæg – Karakteristika og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1038:1996

Identifikationskortsystemer. Telekommunikationsapplikationer. Kort med integrerede kredse til korttelefon


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 1041:1968

Byggeblokke. Mål og forbandter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1048:2000

Normalmurværk og modulprojektering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 1090-2:2018

Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.520,00

DS/EN 1090-3:2019

Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Del 3: Tekniske krav til aluminiumkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN 1090-5:2017

Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Del 5: Tekniske krav til koldformede tyndpladeelementer og koldformede konstruktioner i aluminium til tag, loft, gulv og væg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 1101:2017

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Geometrisk tolerancesætning – Form-, orientations-, lokations- og kasttolerancer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 1251-1:2000

Kryogene beholdere - Transportable vakuumisolerede beholdere med et volumen, der ikke overstiger 1000 liter - Del 1: Grundlæggende krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1251-2:2000

Kryogene beholdere - Transportable vakuumisolerede beholdere med et volumen, der ikke overstiger 1000 liter - Del 2: Konstruktion, fremstilling, inspektion og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 1251-2/AC:2006

Kryogene beholdere - Transportable vakuumisolerede beholdere med et volumen, der ikke overstiger 1000 liter - Del 2: Konstruktion, fremstilling, inspektion og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1295-1:2019

Statisk beregning af ledninger i jord under forskellige belastningsbetingelser – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 1295-4:2015

Statisk beregning af ledninger i jord under forskellige belastningsforhold - Del 4: Parametre for pålideligheden af designet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1332-1:2009

Identifikationskortsystemer - Menneske-maskine-grænseflade - Del 1: Principper for design af brugergrænsefladen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1332-2:1998

Identifikationskortsystemer. Mand-maskine-grænseflade. Del 2: Dimensioner og placering af en berøringsidentifikator for ID-1-kort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00