• standard
  • Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme - fordi hele oplev

Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme - fordi hele oplev

Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme – fordi hele oplevelsen tæller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme er en guide til at arbejde målrettet og systematisk med kvalitets- og serviceforbedringer i turistbranchen. Vejledningen bygger på de grundlæggende kvalitetsforbedringsprincipper i standarden for kvalitetsledelse, ISO 9001 (se side 10-11), men er tilpasset og fortolket til turistbranchens arbejde. Vejledningen kan bruges både af destinationsorganisationer samt private og offentlige aktører uanset størrelse og kompleksitet. For både aktører og destinationsorganisationer er der udvalgt en række faglige emner – fx tilfredshedsundersøgelser, kommunikation og branding – som har særlig stor betydning for turistens opfattelse af kvalitet og service. Vejledningen for kvalitetsturisme tager udgangspunkt i, at størstedelen af turistbranchen i forvejen arbejder succesfuldt med de faglige aspekter i emnerne, og tilbyder i stedet en samlet ramme eller metode til at få emnerne til sammen at skabe udvikling i virksomheden gennem målrettede kvalitets- og serviceforbedringer.
Ud over at skabe sammenhængende forretningsudvikling i den enkelte virksomhed eller organisation fokuserer vejledningen også på tværgående samarbejde i turistbranchen og muligheden for at skabe synergieeffekter. Vejledningen kan derfor også anvendes af for- skellige samarbejdskonstellationer til at sætte fælles mål og rammer for, hvad god kvalitet og service er.


Antal sider: 86

Udgivet: 2017-10-12

Godkendelsesdato: 2017-05-05

Internationale relationer :

Varenummer: M316144


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/R-022 (n)