DS/EN 40-4:2006

Belysningsmaster – Del 4: Specifikation for armerede og forspændte belysningsmaster af beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav til armerede og forspændte beslysningsmaster af beton. Den gælder for master der ikke overstiger 20 meters højde fra øverste lygte og master med en overligger der ikke ovestiger 18 meters højde for sidelygte.

Antal sider: 32

Udgivet: 2006-12-21

Godkendelsesdato: 2006-11-01

Internationale relationer : EN 40-4:2005 IDT

ICS: 93.080.40 - Gadebelysning og tilhørende udstyr

Varenummer: M216222


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 50

Dansk udvalg

DS/S-349