DS/EN ISO 14001:2015

Miljøledelsessystemer - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Hvad er ISO 14001 standarden?

I denne internationale standard fastlægges krav til et miljøledelsessystem, som en organisation kan anvende for at forbedre sin miljøpræstation. 


Hvem henvender ISO 14001 sig til?

Det er hensigten med denne internationale standard, at den skal anvendes af organisationer,
der ønsker at lede deres miljømæssige ansvar på en systematisk måde.

Denne internationale standard hjælper organisationer til at nå de resultater, der tilsigtes med deres miljøledelsessystem og som skaber værdi for miljøet, organisationen selv og interessenterne.

Standarden kan anvendes af enhver organisation, uanset størrelse, type og art, og den gælder for miljøforhold i forbindelse med organisationens aktiviteter, produkter og ydelser, som organisationen enten kan styre eller påvirke ud fra et livscyklusperspektiv.


Hvorfor skal du bruge ISO 14001?

Med miljøledelse efter ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås.

Ved at bruge ISO 14001 kan jeres arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres og målsættes og bidrage til at opnå de resultater, som du og din virksomhed har sat jer for. I får mulighed for at fokusere på de væsentligste miljøforhold i virksomheden, sikre reduktion af miljøpåvirkningen, og at der løbende sker miljømæssige forbedringer. 


Hvad er ændret siden sidste opdatering?

Denne 3. udgave ophæver og erstatter 2. udgave (ISO 14001:2004), hvis indhold er blevet teknisk revideret. ISO 14001:2004/Cor.1:2009 er også indarbejdet.


Beskrivelse

I denne internationale standard fastlægges krav til et miljøledelsessystem, som en organisation kan anvende for at forbedre sin miljøpræstation. Det er hensigten med denne internationale standard, at den skal anvendes af organisationer,
der ønsker at lede deres miljømæssige ansvar på en systematisk måde, som bidrager til den miljømæssige søjle for bæredygtighed.
Denne internationale standard hjælper organisationer til at nå de resultater, der tilsigtes med deres miljøledelsessystem, og som skaber værdi for miljøet, organisationen selv og interessenterne. I overensstemmelse med organisationens miljøpolitik omfatter de tilsigtede resultater med et miljøledelsessystem:
–– forbedring af miljøpræstationen
–– opfyldelse af bindende forpligtelser
–– opfyldelse af miljømål.
Denne internationale standard kan anvendes af enhver organisation, uanset størrelse, type og art, og den gælder for miljøforhold i forbindelse med organisationens aktiviteter, produkter og ydelser, som organisationen enten kan styre eller påvirke ud fra et livscyklusperspektiv. I denne internationale standard er der ikke angivet specifikke kriterier for miljøpræstationen.
Denne internationale standard kan anvendes i sin helhed eller i uddrag til systematisk at forbedre miljøledelsen. En påstand om overensstemmelse med denne internationale standard kan dog kun accepteres, hvis alle standardens krav er indarbejdet i en organisations miljøledelsessystem og er opfyldt uden undtagelse.


Antal sider: 50

Udgivet: 2015-09-15

Godkendelsesdato: 2015-09-15

Internationale relationer : EN ISO 14001:2015 IDT ISO 14001:2015 IDT

ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer 13.020.10 - Miljøledelse

Varenummer: M272700


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS S26
  • ISO/IEC/JTC 1/SC 27

Dansk udvalg

DS/S-283

Indgår i

Guides og vejledninger

  • DS-håndbog 184:2016
    Miljøledelsessystemer. Gennemgang og fortolkning af ændringerne i den nye ISO 14001:2015