DS/EN ISO 19011:2018

Vejledning i auditering af ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument vejleder om auditering af ledelsessystemer, herunder principperne for auditering, ledelse af et auditprogram og gennemførelse af ledelsessystemaudit, samt vejledning om vurdering af kompetencer hos de personer, der er involveret i auditprocessen. Disse aktiviteter omfatter den eller de personer, der leder auditprogrammet, auditorerne og auditteamene.
Det kan anvendes af alle organisationer, der har behov for at planlægge og udføre interne eller eksterne audit af ledelsessystemer eller lede et auditprogram.
Dette dokument kan anvendes til andre typer audit, forudsat at der tages særligt hensyn til de specifikke kompetencer, der er behov for.


Antal sider: 58

Udgivet: 2018-07-11

Godkendelsesdato: 2018-07-09

Internationale relationer : EN ISO 19011:2018 IDT ISO 19011:2018 IDT

ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer 03.120.20 - Produkt- og virksomhedscertificering. Overensstemmelsesvurde

Varenummer: M317017


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS F20
  • ISO/PC 302

Dansk udvalg

DS/S-216

Indgår i