DS/EN ISO 50001:2018

Energiledelsessystem – Krav med vejledning til brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

Hvad handler denne standard om?

DS/EN ISO 50001:2018 specificerer krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af et energiledelsessystem.
Målet er at sætte en organisation i stand til at følge en systematisk tilgang til at opnå en løbende forbedring af energipræstationen.

 

De centrale elementer i ISO 50001 - energiledelse

- Energipolitik: Ledelsen skal forpligte sig til løbende at arbejde med forbedringer. Det er helt centralt, at ledelsen vedtager en energipolitik og en målsætning for energiarbejdet.    

- Planlægning: I planlægningsfasen kortlægges energiforbruget. Energiprojekter skal identificeres, og der opstilles mål og handlingsplaner.
 

- Iværksættelse og drift: Der allokeres ressourcer, gennemføres projekter, foretages energirigtige indkøb på drift og vedligehold.
 

- Check og korriger: Det er vigtigt at tjekke energiarbejdet løbende ved at måle, overvåge, og følge op på afvigelser med korrigerende handlinger.
 

- Ledelsens evaluering: Et vitalt element i energiledelse er ledelsens årlige evaluering. Det er med til at forankre arbejdet i organisationen og med til at sikre fremdrift. Ledelsen  skal iværksætte løbende forbedringer.

 

Hvem henvender standarden sig til?

Dette dokument:
a) gælder for enhver organisation uanset dens type, størrelse, kompleksitet, geografiske
placering, kultur eller de produkter og ydelser, den leverer
b) gælder for aktiviteter, der påvirker energipræstationen, som forvaltes og styres af
organisation;
c) gælder uanset hvilke energiforbrug og mængder af energi der forbruges
d) definerer ikke specifikke niveauer af krævet forbedring af energipræstationen, men kræver
påvisning af løbende forbedringer ved bestemmelse af energipræstation
e) kan bruges uafhængigt, eller justeres eller integreres med andre ledelsessystemer.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

Formålet med DS/EN ISO 50001:2018 er at sætte virksomheder i stand til at etablere de systemer og processer, der er nødvendige for løbende at forbedre deres energipræstation, herunder energieffektivitet, energiforbrugende enheder og energiforbrug. Standarden fastlægger kravene til et energiledelsessystem (EnMS) i en organisation.

Fordele:

* Minimerer energiforbruget og omkostningerne i organisationen. Det frigør midler til andre aktiviteter

* Energiledelse bidrager til at reducere CO2-emissionen lokalt. Organisationen løfter dermed et globalt miljøproblem

* Organisationen kan arbejde målrettet og systematisk på at efterleve de politiske klimamålsætninger

* Et effektivt værktøj til monitorering i forhold til målsætninger for energi- og klimaarbejdet og iagttage afvigelser

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering?

Denne 2. udgave ophæver og erstatter 1. udgave (ISO 50001:2011), hvis indhold er blevet teknisk revideret.

De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere udgave er følgende:

- efterlevelsen af ISO's krav til ledelsessystemstandarder, herunder en højniveaustruktur, identisk fællestekst og fælles termer og definitioner, for at sikre et højt niveau af kompatibilitet med andre ledelsessystemstandarder

- bedre integration med strategiske ledelsesprocesser

- afklaring af sprog og dokumentstruktur

- større fokus på topledelsens rolle

- vedtagelse af termernes og definitionernes kontekstrækkefølge i pkt. 3 og opdatering af visse definitioner

- medtagelse af nye definitioner, herunder forbedring af energipræstationen

- forklaring på udeladelser af energityper

- afklaring af "energigennemgang"

- indførelse af begrebet normalisering af indikatorer for energipræstation [EnPI('er)] og tilhørende energibaselines [EnB('er)]

- tilføjelse af oplysninger om plan for indsamling af energidata og tilhørende krav (tidligere plan for energimåling)

- afklaring af tekst relateret til indikatorer for energipræstation [EnPI('er)] og energibaselines [EnB('er)] med henblik på at skabe en bedre forståelse af disse begreber.


Beskrivelse

Dette dokument specificerer krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af et energiledelsessystem, og dets mål er at sætte en organisation i stand til at følge en systematisk tilgang til at opnå en løbende forbedring af energipræstationen
Dette dokument:
a) gælder for enhver organisation uanset dens type, størrelse, kompleksitet, geografiske
placering, kultur eller de produkter og ydelser, den leverer
b) gælder for aktiviteter, der påvirker energipræstationen, som forvaltes og styres af
organisation;
c) gælder uanset hvilke energiforbrug og mængder af energi der forbruges
d) definerer ikke specifikke niveauer af krævet forbedring af energiepræstationen, men kræver
påvisning af løbende forbedringer ved bestemmelse af energipræstation
e) kan bruges uafhængigt, eller justeres eller integreres med andre ledelsessystemer.
Anneks A indeholder informativ vejledning om dette dokument. Anneks B indeholder en sammenligning af denne udgave i forhold til den forrige udgave, ISO 50001: 2011.


Antal sider: 48

Udgivet: 2018-08-28

Godkendelsesdato: 2018-08-28

Internationale relationer : EN ISO 50001:2018 IDT ISO 50001:2018 IDT

ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer

Varenummer: M317438


Udvalg og komiteer

Komite

  • CENCLC/JTC 14
  • CENCLC/JTC 14/WG 2
  • ISO/TC 301
  • ISO/TC 301/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-432

Indgår i