DS 2048:1997 ( Tilbagetrukket )

Metoder og diagrammer for stikprøveinspektion af andelen af afvigende enheder ved måling med kontinuert variation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 719,00

Beskrivelse

De puljer af stikprøveplaner med tilhørende regler for skift, der er angivet i denne standard, er først og fremmest udarbejdet til brug i situationer, der opfylder følgende betingelser: a) inspektionsmetoden skal anvendes over for en fortløbende række af partier bestående af veldefinerede produktenheder, der alle stammer fra samme leverandør og samme produktionsproces; b) der betragtes kun en enkelt kvalitetsegenskab x ved produktet; c) produktionen er stabil (i statistisk kontrol); d) aftalen, eller produktstandarden angiver en øvre specifikationsgrænse Ø, en nedre specifikationsgrænse N, eller begge grænser.

Antal sider: 112

Udgivet: 1998-02-09

Godkendelsesdato: 1997-12-16

Tilbagetrækningsdato: 2006-05-05

Internationale relationer :

ICS: 03.120.30 - Anvendelse af statistiske metoder

Varenummer: 7142


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-238