DS 2401:1999

Miljøundersøgelse. Bestemmelse af enterokokker. Kolonitælling på fast substrat. Overfladeudsæd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

Beskrivelse

I denne standard beskrives en metode til bestemmelse af mængden af enterokokker ved 44 °C i 48 timer, efter overfladeudsæd. Metoden er egnet til analyse af en lille prøvemængde og kan, bl.a. anvendes til prøvetyper som biomasse (produkter fra biogasanlæg), kompost, sediment, slam osv.

Antal sider: 8

Udgivet: 1999-07-01

Godkendelsesdato: 1999-05-20

Internationale relationer :

ICS: 13.030.20 - Flydende affald. Slam

Varenummer: 36289


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-471