DS/EN 50110-1:2013

Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 395,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard gælder for enhver form for drift af og arbejde på, med eller i nærheden af elektriske installationer eller elektriske anlæg. Disse elektriske installationer eller elektriske anlæg fungerer ved spændingsniveauer fra og med ekstra lav spænding til og med højspænding.
Termen højspænding inkluderer de niveauer, der betegnes som mellemspænding og ekstra høj spænding.
Disse elektriske installationer eller elektriske anlæg er konstrueret til produktion, transmission, konvertering, distribution og anvendelse af elektrisk strøm. Nogle af disse elektriske installationer eller elektriske anlæg er permanente og faste, såsom fordelingsinstallationer og -anlæg på en fabrik eller i et kontorkompleks, andre er midlertidige, såsom på byggepladser, og andre er mobile eller kan flyttes, enten mens de er under spænding, eller mens de ikke er under spænding eller opladet. Eksempler er elektrisk drevne gravemaskiner i stenbrud eller åbne kulbrud.
Denne europæiske standard fastlægger krav til sikker drift af samt arbejde på, med eller i nærheden af disse elektriske installationer eller elektriske anlæg. Kravene gælder for alle drifts-, arbejds- og vedligeholdsprocedurer. De gælder for alle ikke-elektriske arbejdsaktiviteter som fx byggearbejde i nærheden af luftledninger eller nedgravede kabler, samt elektriske arbejdsaktiviteter, hvor der er risiko for elektriske farer.
Denne europæiske standard gælder ikke for lægmænd, når de anvender elektriske installationer eller anlæg og udstyr, forudsat at installationerne eller anlæggene og udstyret opfylder kravene i relevante standarder og er konstrueret og installeret til at blive brugt af lægmænd.


Antal sider: 43

Udgivet: 2013-10-04

Godkendelsesdato: 2013-09-27

Internationale relationer : EN 50110-1:2013 IDT

ICS: 29.240.01 - Kraftoverførings- og kraftfordelingsnet. Generelt 13.260 - Beskyttelse mod elektrisk stød. Arbejde under spænding

Varenummer: M260531


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/BTTF 62-3

Dansk udvalg

DS/S-564

Guides og vejledninger