DS-håndbog 144.1:2007 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 144.1:2007)

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige omgivelser - Jording og potentialudligning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 695,00

Beskrivelse

Denne DS-håndbog behandler elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder med såvel gasser som støv, men ikke minedrift. Håndbogen begynder med en artikel skrevet af Mogens Vorbeck, omhandlende jording og potentialudligning iht. DS/EN 60079-14 og 17 samt DS/EN 61241-14 og 17. Disse 4 standarder er også at finde i håndbogen. Mogens Vorbeck har tidligere skrevet DS-håndbog 144.

Hovedvægten er lagt på de informationer, der er nødvendige for at kunne foretage en korrekt installation af materiellet i eksplosionsfarlige områder. De specielle krav, der er til materiale-fremstillingen, er ikke behandlet i håndbogen.

En væsentlig del af elektriske anlæg i eksplosionsfarlige områder er udførelsen af systemjording og foretage potentialudligning af såvel elektrisk som ikke elektrisk materiel. Udførelsen af systemjording og potentialudligning skal udføres med stor omhu, da der ud over berøringsfare også er eksplosionsfare. For at undgå potentialforskelle i anlægget skal alt elektrisk udstyr forbindes og tilsluttes metalliske konstruktionsdele, og materiel af metal skal både udvendig og indvendig udstyret med jordklemme. Håndbogens artikel beskriver hvorledes man bør udføre dette arbejde.

Målgruppen er personer, der er beskæftiget med disse former for installationer.

Antal sider: 365

Udgivet: 2007-03-01

Godkendelsesdato: 2006-10-24

Tilbagetrækningsdato: 2014-04-07

Internationale relationer :

ICS: 29.260.20 - Elektriske apparater til eksplosive atmosfærer

Varenummer: M214548


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-531