DS/ISO 34101-1:2019

Bæredygtig og sporbar kakao – Del 1: Krav til ledelsessystemer for bæredygtig dyrkning af kakao


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

Hvad er ISO 34101?

ISO 34101-serien specificerer krav til bæredygtig produktion af kakaobønner, for sporbarhed af bæredygtigt produceret kakao og til ordningen for certificering af bæredygtig og sporbar kakao. ISO 34101-serien er verdens første internationale standarder for bæredygtig kakao, som skal sikre bedre vilkår for kakaofarmerne samt beskytte klimaet og truede dyre- og plantearter. 

Standarderne for bæredygtig og sporbar kakao, ISO 34101, består af fire dele: Del 1 stiller krav til managementsystemer for bæredygtig kakao og løbende forbedring af forretningen. Del 2 specificerer økonomiske, sociale og miljømæssige kriterier. Del 3 indeholder krav til sporbarhed af bæredygtig produceret kakao. Del 4 omhandler krav til dem, der skal certificere kakao efter de nye standarder. 

 

Hvem henvender ISO 34101 standarderne sig til?

En række forskellige organisationer kan anvende ISO 34101 serien til deres aktiviteter.
Belastning af klima og miljø og tab af biodiversitet er grænseoverskridende problemer, der ikke kan løses nationalt, men kræver internationale aftaler. Kakaostandarderne er de første internationale standarder, der er udarbejdet af alle aktører i en sektor, inklusiv kakaofarmerne selv, for at opnå bæredygtig produktion. Og modellen kan let overføres til andre sektorer, så effekten kan mangedobles ved en ret lille indsats.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

Dette dokument specificerer kravene til det høje niveau for kakaobæredygtighedsstyringssystemet. ISO 34101-4 specificerer kravene til indgangs- og mellemniveauer.

Det overordnede mål med dette dokument er at udvikle, fremme og vedligeholde en ramme for bæredygtig produktion af kakaobønner baseret på princippet om kontinuerlig forbedring.

For at nå dette mål er dette dokument specifikt designet til at være relevant for interesserede parter inden for kakaosektoren, især med henblik på:

a) støtte og opmuntre alle kakaobønder

b) forbedre indtægterne fra kakaobønder og deres modstandskraft i deres levebrød;

c) fremme og støtte landbrugerorganisation, når det er nødvendigt.

Noget af det unikke ved standarderne er, at de fremfor blot at opliste en række faste krav til kakaoproduktionen, skal give farmerne forretningsforståelse og lære dem at drive forretning. 

ISO 34101-serien specificerer krav til bæredygtig produktion af kakaobønner, for sporbarhed af bæredygtigt produceret kakao og til ordningen for certificering af bæredygtig og sporbar kakao. ISO 34101 serien er verdens første internationale standarder for bæredygtig kakao, som skal sikre bedre vilkår for kakaofarmerne samt beskytte klimaet og truede dyre- og plantearter. 

Standarderne for bæredygtig og sporbar kakao, ISO 34101, består af fire dele: Del 1 stiller krav til managementsystemer for bæredygtig kakao og løbende forbedring af forretningen. Del 2 specificerer økonomiske, sociale og miljømæssige kriterier. Del 3 indeholder krav til sporbarhed af bæredygtig produceret kakao. Del 4 omhandler krav til dem, der skal certificere kakao efter de nye standarder. 


Beskrivelse

This European standard specifies requirements for a sustainability management system for sustainably produced cocoa.

Antal sider: 52

Udgivet: 2019-05-14

Godkendelsesdato: 2019-05-13

Internationale relationer : ISO 34101-1:2019 IDT

ICS: 67.140.30 - Kakao 03.100.70 - Ledelsessystemer

Varenummer: M333583


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TC 34/SC 18

Dansk udvalg

DS/S-482(n)