DS/ISO 45001:2018

Arbejdsmiljøledelsessystemer – Krav og vejledning om brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

Hvad er ISO 45001?

ISO 45001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer. At få et godt arbejdsmiljø kræver, at ledelse og medarbejdere arbejder sammen. Hvis virksomheden vil reducere arbejdsulykker, have et godt indeklima, omtanke for medarbejderne og sikre det bedst mulige psykiske arbejdsmiljø, skal der samarbejde og dialog til. Det kan et arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001 hjælpe jer til.

 

Hvorfor skal du bruge ISO 45001?

Formålet med ISO 45001 arbejdsmiljøledelse er at forbedre jeres præstation i forhold til arbejdsmiljø ved at skabe rammerne for ledelse og styring af de risici, der er inden for jeres arbejdsmiljø. Dette er med til at reducere arbejdsulykker og skabe sikre og sunde arbejdspladser. Standardens krav og vejledning giver jer således et værktøj til at sætte jeres arbejde med arbejdsmiljø i system og sikre, at I løbende kontrollerer jeres arbejdsmiljø samt evaluerer og forbedrer jeres indsatser. 

Ved at indføre ledelsessystemet for arbejdsmiljø ISO 45001 arbejder du og din virksomhed struktureret med læring på arbejdsmiljøområdet.

 

Hvem henvender ISO 45001 sig til?

Standarden kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt.

Flere end 50 lande og organisationer har været involveret med at skrive standarden, der kan bruges af alle virksomheder og organisationer uanset brancher og virksomhedstyper. Standarden afløser OHSAS 18001 og har samme opbygning som de andre store ledelsesstandarder, ISO 9001 og ISO 14001. Sidste frist for at ændre sit ledelsessystem fra OHSAS til ISO 45001 er 12. marts 2021.


Beskrivelse

Dette dokument specificerer kravene til et arbejdsmiljøledelsessystem og indeholder vejledning i brugen heraf, således at organisationer kan skabe sikre og sunde arbejdspladser ved at forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom hos arbejdstagerne samt ved proaktivt at forbedre sin arbejdsmiljøpræstation.
Dette dokument kan anvendes af enhver organisation, der ønsker at etablere, implementere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelsessystem med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet, fjerne farer og minimere arbejdsmiljørisici
(herunder systemmangler), benytte sig af arbejdsmiljømæssige muligheder og håndtere afvigelser i arbejdsmiljøledelsessystemet forbundet med organisationens aktiviteter.
Dette dokument hjælper en organisation med at opnå de tilsigtede resultater af arbejdsmiljøledelsessystemet. I overensstemmelse
med organisationens arbejdsmiljøpolitik omfatter de tilsigtede resultater af et arbejdsmiljøledelsessystem:
a) løbende forbedring af arbejdsmiljøpræstationen
b) overholdelse af lovkrav og andre krav
c) opnåelse af arbejdsmiljømålene.
Dette dokument kan anvendes af alle organisationer uanset størrelse, type og aktivitet. Det gælder for alle arbejdsmiljørisici under organisationens styring, idet der skal tages hensyn til faktorer såsom de rammer og vilkår, som organisationen
arbejder indenfor samt arbejdstagernes og andre interessenters behov og forventninger.
I dette dokument er ikke angivet specifikke kriterier for arbejdsmiljøpræstationen og der foreskrives intet om udformningen af et arbejdsmiljøledelsessystem.
Dette dokument gør det muligt for en organisation at integrere andre sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter som fx velvære/sundhed for arbejdstagerne i arbejdsmiljøledelsessystemet.
Dette dokument omhandler ikke områder som produktsikkerhed, skade på ejendom eller miljøpåvirkninger ud over risiciene for arbejdstagerne og andre relevante interessenter.
Dette dokument kan anvendes i sin helhed eller i uddrag til systematisk at forbedre arbejdsmiljøledelsen. En påstand om overensstemmelse med dette dokument kan dog kun accepteres, hvis alle standardens krav er indarbejdet i en
organisations arbejdsmiljøledelsessystem og overholdes uden undtagelse.

Antal sider: 54

Udgivet: 2018-03-12

Godkendelsesdato: 2018-03-12

Internationale relationer : ISO 45001:2018 IDT

ICS: 13.100 - Sikkerhed på arbejdspladsen. Industrihygiejne

Varenummer: M303542


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/PC 283/WG 1
  • ISO/TC 283

Dansk udvalg

DS/S-803